Za Centar održivog razvoja na prostoru bivše vojarne u Čakovcu 12 milijuna kuna

Osim projekta „Metalska jezgra“, na prostoru bivše vojarne u Čakovcu grade se laboratoriji za Centar održivog razvoja. U tu svrhu, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava EU fondova kojeg su potpisali dekanica Međimurskog veleučilišta dr.sc. Nevenka Breslauer, Ministrica znanosti i obrazovanja dr.sc Blaženka Divjak i ravnatelj Središnje agencije za ugovaranje i financiranje fondova EU Tomislav Petric, u nazočnosti župana Međimurske županije Matije Posavca i pročelnika UO za obrazovanje, kulturu i sport Branka Sušeca.

Ukupna vrijednost projekta je 11.895.867,07 kn, a trajanje 24 mjeseca!

Međimursko veleučilište će ulaganjem u organizacijsku reformu, rekonstrukciju i opremanje Centra održivog razvoja osigurati istraživačko-razvojnu infrastrukturu koja će poslužiti za provedbu temeljnog, industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja u području biokemije okoliša, održive gradnje, automatike i proširene stvarnosti, što će dovesti do povećanja broja primjenjivih istraživačkih projekata u Međimurskoj županiji. Rad Centra održivog razvoja temelji se na potrebi znanstvenika, istraživača, gospodarstvenika te istraživačkih ustanova u regiji koje će koristiti dostupno znanje i istraživačku infrastrukturu.

Sa ciljem povećanja broja primjenjivih znanstveno-istraživačkih projekata u Međimurskoj županiji, rekonstruirati će se zgrade “Centra održivog razvoja vrijednosti“ u iznosu od  6.499.098,32 kn.
Na taj će se način osigurati istraživačko-razvojna infrastruktura koja će poslužiti za obrazovanje i provedbu temeljnog, industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja u području biokemije okoliša, održive gradnje, primijenjene automatike i proširene stvarnosti, što će dovesti do povećanja broja primjenjivih znanstveno-istraživačkih projekata u Međimurskoj županiji.

Za opremanje zgrade “Centra održivog razvoja” dobiveno je 586.932,50 kn te će se izvršiti nabava za uslugu opremanja zgrade (prizemlje i potkrovlje), opremiti namještajem i ostalim inventarom.

Opremanje laboratorija vrijednosti je 3.298.306,25 kn te će se izvršiti nabava za atomski apsorpcijski spektrometar, luminiscencijski spektrofotometar, UV/VIS spektrometar, analizator ugljika, dušika TOC/TN, 3 pH matara, 3 digitalne analitičke vage, 2 digitalne tehničke vage, sustav za deionizaciju vode, centrifuga, uređaj za ekstrakciju na krutoj fazi, rotovapor, HPLC, plinski kromatograf GC, plinski kromatograf sa spektrometrom masa, 2 tresilice, 2 mješalice, 3 hladnjaka, 2 sušionika, mikrovalna pećnica za razaranje uzoraka, mufolna peć, optički mikroskop, elektronski mikroskop, inkubator za mikrobiološke aplikacije, terenski lab za analizu voda i otpadnih voda, terenski lab za analizu tla, uzorkivač zraka za mikrobiološku analizu te uređaj za određivanje dušika po Kjedahlu.

Ulaganjem u organizacijsku reformu omogućit će se samostalno i održivo djelovanje Centra, a funkcionalan i učinkovit Centar temelj je za intenzivniju međunarodnu i domaću znanstvenu suradnju. Ostatak bespovratnih sredstava namijenjen je za kabinete, pomoćne prostore, te kreiranje sustava kvalitete.

„Međimurska županija nakon niza godina planira velika ulaganja u znanstvenu izvrsnost. Projekt „Metalska jezgra“ od 32 milijuna kuna, kandidirani Centar kompetentnosti u strojarstvu vrijedan 50 milijuna kuna, obnova srednjih škola i radionica po modelu energetske učinkovitosti vrijedni 16 milijuna kuna te ovaj projekt Centra održive gradnje vrijedan 12 milijuna kuna rezultira ulaganjem u znanstveno istraživačku izvrsnost od preko 100 milijuna kuna“ , ističe župan Matija Posavec.

 

UO za poslove župana

Morana Kiš