Videća pratiteljica Udruge slijepih Međimurske županije

Udruga slijepih Međimurske županije od 2013. godine kontinuirano provodi programe i projekte pružanja usluge videćeg pratitelja slijepim osobama. Trenutno se navedena usluga pruža u sklopu projekta „Izazovnije – kontinuirana podrška slijepim osobama u Međimurskoj županiji“, koji financira Europski socijalni fond te trogodišnjeg programa „Vodi, pohodi!“, koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Od prvog trogodišnjeg programa „Jedan za sve“, preko drugog „Pokret!“ i sadašnjeg „Vodi, pohodi!“ na mjestu videće pratiteljice Udruga zapošljava Tatjanu Mesarić.

Od 168 članova Udruge, u ovaj program uključeno je pedesetak članova te oni najviše koriste uslugu videće pratiteljice za: prijevoz na aktivnosti Udruge, prijevoz i pratnju za zdravstvene potrebe, u kupovini, u razne institucije, kod raznih privatnih obaveza te na edukacije.

Temeljem programa Udruga polugodišnje provodi evaluaciju zadovoljstva uslugom videće pratiteljice. Svi korisnici u upitnicima izražavaju zadovoljstvo uslugama videće pratiteljice, a osobito njezinom komunikacijom, pristupačnošću i ljubaznošću. Korisnicima usluge videće pratiteljice puno znače, zbog nje se osjećaju sigurnije, samostalnije i neovisnije, mobilniji su, komunikativniji, aktivniji i socijaliziraniji, dostupniji su im sadržaji te im ona pomaže u integraciji u zajednicu i u rasterećenju obitelji. Uspješna socijalizacija i uključivanje u zajednicu te povećanje samostalnosti utječu na poboljšanje kvalitete života slijepih osoba.

PREDSJEDNICA UDRUGE

Marija Ciglar