Vatrogasci iz Križovca oslobođeni plaćanja komunalne naknade, a Plavi iz Peklenice dobili 17.318,75 kuna

Danas 24. travnja održana je 56. sjednica stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće na kojoj su između ostalih donesena i sljedeća dva zaključka.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Križovec – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Križovec za oslobađanje plaćanja komunalne naknade , te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.) oslobađaju slijedeći vatrogasci iz Križovca – Josip Kostanjević, Danijel Korbelj, Marko Strojko, Josip Frančić, Zdravko Strojko, Rudolf Novak, Mihael Vinković

Nogometni klub “Plavi” Peklenica – temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 17.318,75 kuna za građevinske radove na klupskim prostorijama.

(R. Tomanić, foto: Anđelko Jurak)