USJP „RODA“ Varaždin započela je sa provedbom projekta financiranog od Ministarstva hrvatskih branitelja

Udruga specijalne jedinice policije „RODA“ Varaždin, javila se na Javni poziv raspisan od strane Ministarstva hrvatskih branitelja za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Projektni prijedlog pozitivno je ocijenjen te se krenulo u realizaciju istog.

U suradnji sa Ministarstvom hrvatskih branitelja i projektnim partnerima ( Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, Novi Marof i Ivanec), u sklopu projekta „COvidRONA-19“, Udruga specijalne jedinice policije „RODA“ Varaždin započela je sa provedbom projektnih aktivnosti. Korisnici projekta su hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji pogođeni krizom epidemije virusa COVID – 19.  Pomoć će se u idućih šest mjeseci pružiti korisnicima u vidu dodjele paketa sa osnovnim živežnim namirnicama i kućnim potrepštinama, organizirat će se informatičke radionice gdje će korisnici imati priliku steći nova i nadopuniti postojeća  znanja o korištenju računala, interneta te osnovnih programa i aplikacija radi lakše komunikacije i prilagodbe suvremenom načinu življenja.

Naglašavamo kako je projekt „COvidRONA-19“ humanitarnog karaktera te će po završetku informatičke radionice, Udruga specijalne jedinice policije „RODA“ Varaždin, donirati tri prijenosna računala. Također, provest će se znanstvena i stručna istraživanja čije ćemo rezultate koristiti za realizaciju tek nadolazećih projekata, a bit će ustupljeni i na daljnje korištenje Ministarstvu hrvatskih branitelja te drugim adekvatnim institucijama. Udruga specijalne jedinice policije „RODA“ Varaždin, na osnovu bespovratnih sredstava osiguranih od strane Ministarstva hrvatskih branitelja,  nabavila je dezificijense, rukavice i maskice za sve korisnike i provoditelje projekta,  a sve projektne aktivnosti provodit će se u skladu sa preporukama Stožera civilne zaštite uz konzultaciju sa projektnim partnerima Gradskog društva crvenog križa Varaždin, Novi Marof i Ivanec.

RODA

(Pavo Jazvić, foto: ilustracija)