UPUTA STOŽERA RH – maksimalno restriktivno izdavanje propusnica

Sukladno Uputi Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske nalaže se stožerima civilne zaštite da propusnice zbog okolnosti iz točke II. stavka 1. podtočke e)  Odluke:

iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, izdaju maksimalno restriktivno u doista nužnim slučajevima (nužnim slučajem smatra se i kupnja hrane i hranjenje životinja).

U zahtjevu potrebno je navesti osobne podatke i razlog traženja propusnice.

Preporuča se da se propusnice izdaju elektronskim putem na temelju zahtjeva upućenih elektronskom poštom ili drugim načinom bez socijalnog kontakta.

 Osobe kojima su propusnice izdane elektronskim putem, propusnice mogu koristiti na način da ih isprintaju ili imaju u elektroničkom obliku ( npr. mobilnom aparatu ). 

(GMS)