Upravni odbor LAG-a donio Odluku o odabiru projekta „Rudarska kuća“

Temeljem prijave Grada Mursko Središće na LAG-ov Natječaj za provedbu TO 2.1.2. „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“, Upravni odbor LAG-a Međimurski doli i bregi donio je na sjednici, 12. rujna 2019. godine Odluku o odabiru projekta. Projekt „Rudarska kuća“ s pratećom građevinom odabran je od strane Upravnog odbora LAG-a za dodjelu potpore u iznosu od 300 tisuća kuna. Daljnju administrativnu kontrolu Odluka o svim odobrenim projektima od strane LAG-a na području Međimurske županije vrši Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Rudarska kuća  nadopunjavati će postojeću turističku ponudu Murskog Središća koja se temelji na rudarstvu i naftašvu kao bogatoj kulturnoj baštini. U rudarskoj kući biti će prezentirani život i kuća nekadašnjeg rudara. Cilj projekta je doprinos održivom razvoju ruralnog kraja kroz uređenje kulturno turističke infrastrukture i poboljšanje turističke ponude.

(GMS, foto: arhiva)