Udruga slijepih Međimurske županije zapošljava pomoćnike u nastavi

Udruga slijepih Međimurske županije od 1. rujna 2021. do 1. srpnja 2022. godine provodi projekt „Zajedno do uspjeha“ koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Partneri na projektu su: osnovne škole Jože Horvata Kotoriba, Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu, Tomaša Goričanca Mala Subotica, III. osnovna škola Čakovec te Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Grad Čakovec i Međimurska županija.

Kroz projekt se pomaže učenicima s teškoćama u razvoju u inkluziji i integraciji u odgojno – obrazovne ustanove te im se olakšava usvajanje nastavnog programa uz pomoć pomoćnika u nastavi.

Pomoćnik u nastavi je ključni element uspješnosti i efikasnosti inkluzivne edukacije učenika s teškoćama u razvoju. Uloge pomoćnika  preciznije možemo  odrediti kao: podrška učeniku s posebnim obrazovnim potrebama, podrška učitelju, podrška u nastavnom planu i programu i podrška školi. Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je svakodnevna podrška učeniku u razredu direktnim radom kojim pomaže učeniku s teškoćama u razvoju u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanju socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja. Učitelju pomaže u kreiranju nastavnih ciljeva, zajednički razrađuju individualne i prilagođene nastavne programe te surađuju u realizaciji planiranog.

Udruga ovim putem poziva zainteresirane osobe da se prijave na natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, koji je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=119767373

Prijave sa životopisom dostavljaju se na: [email protected]. Uvjet koji mora zadovoljiti pomoćnik je najmanje završena srednja stručna sprema u trajanju od 4 godine.

PREDSJEDNICA UDRUGE

Marija Ciglar