UDRUGA MURID SKLOPILA UGOVOR O FINANCIRANJU

Međimurska udruga za ranu intervenciju MURID je održala izvanrednu konferenciju kako bi javnost obavijestila o sklapanju ugovora o financiranju socijalne usluge rane intervencije u MURIDu s Ministarstvom socijalne politike i mladih 31.kolovoza 2016.

Na konferenciji su prezentirane informacije o potrebnim organizacijskim i prostornim preduvjetima te kompetencijama i stručnosti djelatnika koje je udruga zadovoljila i  time ispunila minimalne uvjete standarda za pruženje socijalne usluge rane intervencije, o samim detaljima ugovaranje usluge te o daljnjim potrebitim koracima.

Za roditelje i buduće korisnike važno je istaknuti da potpisivanjem ovog ugovora MURID postaje organizacija koja će nakon svoje stručne timske procjene  izdavati preporuku i mišljenje o vrsti i intenzitetu terapijskog postupka rane intervencije a Centri za socijalnu skrb sjeverozapadne Hrvatske temeljem toga će izdavati rješenja o priznavanju prava na uslugu rane intervencije.

Konferenciji su nazočili međimurski župan Matija Posavec, gradonačelnik grada Čakovca Stjepan Kovač te predsjednica Udruge slijepih Međimurske župnije gđa Marija Ciglar.

Međimurska županija prepoznala je aktivnosti MURIDa kroz aktivno partnerstvo na EU projektima te osiguravanjem trajne održivosti kroz proračunsko financiranje. Grad Čakovec kroz dva projekta podržao je dostupnost usluga rane intervencije djeci grada Čakovca. Udruga slijepih Međimurske županije je stalni partner i suradnik u MURIDovim aktivnostima i upravo zahvaljujući dobrom suradnjom i nadopunom ovih dviju udruga i Međimurske županije nastao je Dječji centar ZVIR na adresi Josipa Kozarca 1 Čakovec a njegova održivost i trajanje nakon EU projekata omogućena je zahvaljujući odlukama čelnih ljudi županije i grada.

MURID je time postao prva udruga u Hrvatskoj koja je ugovorila direktno financiranje dijela usluge rane intervencije iz državnog proračuna.

(Udruga Murid)