Udruga Kultivator predstavlja priručnik „Komunikacijskim radionicama do osnaženih kapaciteta organizacija civilnog društva“

Neprofitni sektor od iznimne je društvene važnosti, a mišljenje javnosti igra ključnu ulogu u podršci i financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva. Udruga Kultivator je u suradnji s Međimurskom županijom i Općinom Nedelišće pokrenula projekt “Kultivator kao generator” s ciljem jačanja komunikacijskih vještina predstavnika organizacija civilnog društva.

U okviru projekta provodile su se komunikacijske radionice na koje su se uz predstavnike organizacija civilnog društva odazvali i predstavnici institucija, tijela državne uprave i privatnih tvrtki. Obuhvaćene su čak 43 organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju na području Međimurske županije, čime je uključen širok spektar dionika s ključnom ulogom u ostvarivanju ciljeva projekta.

Nastavno na održane radionice, osmišljen je i izrađen digitalni priručnik koji obrađuje ključne aspekte komunikacije u neprofitnom sektoru, nudeći stručne savjete i primjere dobre prakse za izgradnju uspješne komunikacijske strategije. Kroz tematska poglavlja istražuje javni nastup, komunikaciju s institucijama, odnose s medijima, društvene mreže te krizno komuniciranje.

Priručnik je rezultat zajedničkog napora stručnjaka iz područja komunikacije i neprofitnog sektora koji su prepoznali potrebu za unaprjeđenjem znanja i vještina navedene skupine u izgradnji i održavanju kvalitetnih odnosa s ciljanim skupinama u koje spadaju mediji, institucije, članovi te građani.

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. -2020. Europskog socijalnog fonda, Poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Provedba projekta započela je 23. prosinca 2021. godine u trajanju od 18 mjeseci. Maksimalan iznos prihvatljivih troškova je 376.710,82 HRK, od čega su dodijeljena bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog u iznosu od 320.204,20 HRK (85%) te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske iz državnog proračuna RH u iznosu od 56.506,62 HRK (15%).

Prirucnik o komunikacijskim radionicama – Kultivator

Aleksandra Novak