U SUBOTU SAKUPLJANJE TEKSTILA, TEKSTILNE ODJEĆE I OBUĆE

Socijalna zadruga Humana Nova organizira sakupljanje tekstila, tekstilne odjeće i obuće prema kalendaru sakupljanja, u suradnji sa komunalnim poduzećima MURS-EKOM d.o.o. i GKP ČAKOM d.o.o. Sakupljanje će se odvijati u subotu 06. lipnja, u vremenu od 8 do 12 sati na slijedećim lokacijama

  • MURSKO SREDIŠĆE – Vatrogasni Dom
  • SELNICA – Društveni dom
  • SVETI MARTIN na MURI – Župni dom (Karitas)
  • LAPŠINA – Vatrogasni dom
  • MALA SUBOTICA – Dom kulture
  • DRŽIMUREC/STRELEC – Dom kulture
  • PODTUREN – Društveni dom
  • DOMAŠINEC – Mala dvorana
  • VRATIŠINEC – Društveni dom

Socijalna zadruga Humana Nova potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom i drugih društveno isključenih osoba. Zadruga aktivno doprinosi održivom razvoju lokalne zajednice, smanjenju siromaštva i očuvanju prirode te svojim djelovanjem aktivno i izravno doprinosi izgradnji društva tolerancije i suradnje te pomaže društveno isključenim osobama i njihovim obiteljima unaprijediti njihovo samopouzdanje i kvalitetu života.

DSCN4123