U Pučkom otvorenom učilištu Čakovec održan multiplikativni događaj u okviru Erasmus+ projekta “Help to Opportunities”

Dana 24. travnja 2024. godine u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Čakovec održan je multiplikativni događaj europskog projekta „Help to Opportunities” (akronim: H2O) koji se provodi u okviru programa Erasmus+ Europske unije te okuplja devet partnerskih organizacija iz osam europskih zemalja. Projektni konzorcij čine nositelj projekta Ljudska univerza Lendava (Slovenija) te partneri Pučko otvoreno učilište Čakovec (Hrvatska), Previform (Portugal), Irish Creative Training and Innovative Development Center (Irska), Inercia Digital (Španjolska), Amrita OBK (Mađarska), Obrazovna Kulturna Zajednica „Romanipen” (Srbija), Razvojni center Murska Sobota (Slovenija) te Sveučilište u Tesaliji (Grčka). Projekt H2O usmjeren je na romsku populaciju, a njegovi su ciljevi povezani s podizanjem zdravstvene pismenosti kod Roma. Ukupna vrijednost projekta iznosi 345.468,00 eura. Period implementacije projekta jest 30 mjeseci.

Multiplikativni događaj projekta „Help to Opportunities” bio je usmjeren na prezentaciju projekta, projektnog konzorcija te projektnih aktivnosti i rezultata. U uvodnom govoru ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Mario Zamuda osvrnuo se na niz uspješno provedenih projekata romske tematike u kojima je sudjelovalo Pučko otvoreno učilište Čakovec u proteklih nekoliko godina. Istaknuo je moć cjeloživotnog obrazovanja te kako je kroz taj oblik obrazovanja te razne resurse i materijale poput priručnika, kurikuluma ili radionica koji su nastali u tim projektima, POU Čakovec dao svoj doprinos romskoj nacionalnoj zajednici. Podršku ovome projektu na multiplikativnom događaju izrazila je i gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini koja se osvrnula ne samo na angažman Pučkog otvorenog učilišta Čakovec kao prvog centra za cjeloživotno učenje u Međimurskoj županiji, već i na međunarodnu dimenziju njegovog djelovanja u kojoj sudjeluje kroz uspješnu realizaciju europskih projekata. “Pučko otvoreno učilište Čakovec je naš centar cjeloživotnog učenja, ali i institucija na koju pomislimo kada su obrazovanje, edukacija te uspješni europski projekti u pitanju. Za to je zaslužna tamošnja stručna ekipa na čelu s ravnateljem Zamudom, a koja je i danas na multiplikativnom događaju predstavila rezultate još jednog uspješno provedenog projekta – Help to Opportunities. Veselimo se svakom novom projektu, aktivnosti i predstavljanju rezultata koji nas uvijek oduševe!”, istaknula je gradonačelnica Cividini.

Erasmus+ koordinatorica Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Andrea Štefić sudionike multiplikativnog događaja upoznala je s programom Erasmus+ Europske unije te s prethodnim Erasmus+ projektima romske tematike koje je Učilište provodilo:

  • Give Them a Chance: Razvoj programa obuke za nastavnike koji rade s odraslim Romima; osnaživanje romskih polaznika i povećanje njihovog uspjeha u formalnom i neformalnom obrazovanju
  • New Chance for Us: Socijalna aktivacija i motivacija u svrhu povećanja obrazovnog uspjeha Roma
  • Developing Digital Competence of Roma Children: Razvoj digitalnih vještina romskih pomagača kako bi ih se osposobilo za prijenos znanja romskim učenicima u osnovnim školama za učinkovito učenje na daljinu
  • Higher Education for Roma: Podizanje kvalitete stručnog i profesionalnog obrazovanja za romske učenike osnaživanjem nastavnika kako bi učinkovito riješili izazove s kojima se suočavaju prilikom podučavanja romskih učenika
  • Developing the Cultural Capital of Roma Students: Razvoj kulturnog kapitala i čitalačke pismenosti kod romskih učenika osnovnih škola

Koordinatorica Štefić naglasila je da uz Erasmus+ Učilište je provodilo projekte romske tematike financirane iz drugih EU izvora poput projekta Europskog socijalnog fonda „Pouči me!” čiji je nositelj bila Udruga za obrazovanje Roma UZOR, a čiji je cilj bila suradnja organizacija različitih profila kako bi se razvila inicijalna pismenost (čitalačka, pismena, matematička) kod djece koja dolaze iz romskih ili udomiteljskih obitelji.

Suradnik na projektu H2O Ivica Jeđud predstavio je projekt „Help to Opportunities” sudionicima multiplikativnog događaja. Detaljno je opisao svaku od devet partnerskih organizacija te objasnio kako je doprinos, iskustvo i znanje iz različitih sektora koje su partnerske organizacije donijele sa sobom nije samo imalo komplementaran i posljedično osnažujući efekt na kvalitetu projektnih rezultata, već je rezultiralo prilikama za međusobno učenje i jačanje kapaciteta samih partnerskih organizacija. Jeđud objašnjava da su projektom realizirane pet glavnih aktivnosti, odnosno intelektualnih rezultata. Prvi intelektualni rezultat odnosio se na provođenje primarnih i sekundarnih istraživanja o trenutnoj situaciji te potrebama, mogućnostima i interesima Roma u područjima zdravlja i zdravstvene pismenosti. Jeđud je istaknuo da je bilo intervjuirano preko 200 romskih sudionika u osam europskih zemalja koji su dali svoj obol u primarnim istraživanjima te zajedno s rezultatima sekundarnih istraživanja koja su obuhvaćala pregled dostupne literature i podataka čini referentni okvir za izradu edukativnih materijala u sljedećim projektnim aktivnostima, a koji će biti inkluzivni, praktični i široko primjenjivi. U drugoj glavnoj aktivnosti projekta na temelju provedenih istraživanja nastao je obrazovni program osposobljavanja Roma laika edukatora. Projekt H2O naime polazi od premise da je u ovome kontekstu podučavanje najučinkovitije ako ga provodi romski predavač za romske sudionike. U tu svrhu u svakoj partnerskoj zemlji odabrano je troje pripadnika romske nacionalne manjine koji su odslušali 20 sati teorijske nastave na daljinu te 40 sati praktične nastave na lokaciji uživo u Grčkoj. Drugom aktivnošću osposobljeno je 24 Roma laika edukatora. U trećoj projektnoj aktivnosti nastao je obrazovni program s pripadajućim resursima za izvođenje nastave u kojoj osposobljeni Romi laici edukatori educiraju druge pripadnike romske nacionalne manjine kroz sljedeće module učenja: osnove zdravstvene pismenosti, sustavi zdravstvene zaštite, tjelesno zdravlje, mentalno zdravlje i zdravi načini života. U edukativnim aktivnostima koje su provodili Romi edukatori laici u Međimurskoj županiji sudjelovalo je 18 osoba. Četvrta glavna aktivnost projekta obuhvaćala je izradu mrežne stranice projekta te aplikacije za mobilne uređaje, čija je svrha besplatan i svima dostupan pristup izrađenim materijalima. Svi materijali su besplatni te dostupni na hrvatskom, engleskom i još šest europskih jezika. Mrežna stranica projekta nalazi se na https://www.h2oerasmus.eu/. Posljednja, peta aktivnost projekta odnosila se na izradu društvene edukativne igre koja je ukomponiravala elemente igrivosti sa suradničkim učenjem kako bi sudionici edukacija na zabavan, pristupačan i inkluzivan način usvojili znanja. Sudionici multiplikativnog događaja su imali priliku i sami zaigrati društvenu igru i sami afirmirati njezinu vrijednost.

Goran Lapat, izv. prof. dr. sc. s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudionicima multiplikativnog događaja približio je značaj funkcionalne pismenosti u službi zdravstvene pismenosti Roma. Profesor Lapat u raspravi je stavio pismenost u kontekst projekta „Help to Opportunities” koji pismenost vidi kao skup vještina i sposobnosti koje osobi omogućuju da prikupljene informacije pretvori u znanje. Obrazovanje tako predstavlja ključ za promjene, a funkcionalna pismenost koja podrazumijeva razumijevanje pisanih uputa u svakodnevnom životu je inherentno povezana sa zdravstvenom pismenošću i predstavlja temelj za njen razvoj. Stoga je potrebno reagirati na više obrazovnih razina i razina pismenosti kako bi rezultati bili što bolji.

Zahvaljujemo predstavnicama i predstavnicima Međimurske županije, Grada Čakovca, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Čakovec, Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područnog ureda Čakovec, Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjeka u Čakovcu, Udruge za obrazovanje Roma UZOR te predstavnicima a osnovnih i srednjih škola Međimurske županije koji su prisustvovali multiplikativnom događaju na podršci koju su izrazili projektu, konstruktivnoj raspravi i dijeljenju iskustava te afirmaciji naših projektnih rezultata.

Ivica Jeđud