U Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pribislavec predstavljen preventivni projekt “Imam izbor”

Učenicima petih razreda predstavljen je preventivni projekt “Imam izbor” te prva njegova komponenta “Policajac – prijatelj i pomagač”

U četvrtak, 22. listopada 2021. godine u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pribislavec, u Pribislavcu, policijski službenik za prevenciju Ureda načelnika predstavio je preventivni projekt “Imam izbor”, koji će se tijekom ove školske godine provesti za tridesetak učenika petih razreda.

Projekt će se odvijati kroz osam komponenti (svakog mjeseca po jedna):

•   Komponenta 1: “Policajac – prijatelj i pomagač”,

•   Komponenta 2: “Za nasilje nema opravdanja”,

•   Komponenta 3: “Reci ne drogama”,

•   Komponenta 4: “U dućanu gdje se trguje ljudima ja ne kupujem”,

•   Komponenta 5: “Slični, a različiti”,

•   Komponenta 6: “Likovna radionica – Imam izbor“,

•   Komponenta 7: “Poštujte naše znakove” i

•   Komponenta 8: “Posjet Policijskoj upravi međimurskoj”.

Svrha projekta je jačanje primarne prevencije vršnjačkog nasilja i vandalizma te nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, rizičnih i društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih, zlouporabe droga i ostalih sredstava ovisnosti, smanjivanje rizika od trgovanja i krijumčarenja ljudi te jačanje prometne kulture. Projekt također uključuje i osnaživanje socijalne uključenosti Roma u društvenu zajednicu na regionalnoj razini s naglaskom na dijalog i poštivanje kulturoloških sličnosti i različitosti te kroz međusobno poštivanje i uvažavanje, toleranciju, nenasilje i nediskriminaciju. Ovim projektom, u pozitivnom smislu želi se predstaviti uloga policije, kao jednog od bitnih čimbenika koja zajedno s ostalim subjektima društva doprinosi sigurnosti cjelokupne zajednice. Ujedno, učenicima bi se približio rad policije te bi se oni na razini osobnog kontakta mogli uvjeriti u dobronamjernost profesije policajca i prihvatiti ga kao prijatelja, odnosno pomagača, a time bi se doprinijelo i većoj percepciji prisutnosti policije u lokalnoj zajednici.

Nakon predstavljanja projekta, policijski službenici Policijske postaje Čakovec održali su interaktivnu radionicu prve komponente “Policajac – prijatelj i pomagač”. Tijekom radionice učenicima je na njima zanimljiv način predstavljen rad policije uz poseban osvrt na projekt „Policija u zajednici“. Ovaj projekt pokrenut je kako bi kod svih građana razvio pozitivan odnos i povjerenje u policiju, pa tako i kod najmlađe populacije. Također, ovom komponentom želi se razviti svijest da su poslovi policije u općem interesu zajednice i svakog pojedinca koji u njoj živi.

“Za nasilje nema opravdanja” sljedeća je komponenta preventivnog projekta „Imam izbor“, a koja će se održati u studenomu.

(tekst i foto: PU međimurska)