U kolovozu proveden Program uključivanja djevojčica u edukativno – rekreativne aktivnosti tijekom ljetnog odmora

Kao nastavak uspješne suradnje Međimurske županije i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku realizirane u okviru programa „Faza III: Testiranje jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“, u kolovozu je proveden Program uključivanja djevojčica u edukativno – rekreativne aktivnosti tijekom ljetnog odmora.

Ovaj Program doprinosi unaprjeđenju integriranih usluga zaštite djevojčica u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, odnosno djevojčica koje žive i odrastaju u nepovoljnim socio – ekonomskim prilikama te organiziranom provođenju slobodnog vremena u Međimurskoj županiji.

Programske aktivnosti usklađene su s UNICEF-ovim Programom za RH u razdoblju 2023. – 2027. godine i Godišnjim planom rada Vlade RH i Uredom UNICEF-A ZA Hrvatsku za 2023. godinu, u okviru ishoda 3 i ključne intervencije 2 – jačanje kapaciteta obrazovnog sustava u svrhu poboljšanja školskih intervencija za djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, u skladu s Nacionalnim planom za provedbu preporuka Vijeća EU o uspostavi Jamstva za svako dijete.

Financijska sredstva u ukupnom iznosu od 3.808,05 eura osigurao je UNICEF, a Program je proveden u suradnji s Ženskim nogometnim klubom Međimurje Čakovec, Osnovnom školom Orehovica i Općinom Orehovica.

U Program je bilo uključeno 19 djevojčica, učenica nižih razreda Osnovne škole Orehovica, a aktivnosti su se odvijale na nogometnom igralištu NK Croatia. Stručnu podršku djevojčicama su pružali licencirani treneri Ženskog nogometnog kluba Međimurje Čakovec – Mario Šarić, Hrvoje Goričanec i Sanja Šoltić, dok je 14 igračica ŽNK-a volontiralo u Programu.

Uključivanje u edukativno-rekreacijske aktivnosti jedan je od načina smanjivanja jaza između pripadnika romske nacionalne manjine i većinskog stanovništva te mogućnost za potencijalno ostvarivanje integracije koji Program čini relevantnim za provedbu na području Međimurske županije u kojoj u najvećoj mjeri žive pripadnici romske nacionalne manjine.

Program nastoji ostvariti integraciju između dviju zajednica na području Međimurske županije te naglasiti krucijalnost socijalne kohezije jer upravo potencijali socijalne integracije i osjećaja pripadnosti leže u području sporta u kojem je navedeno najlakše ostvarivo.

Služba za poslove župana