Tako to radi OŠ Štrigova – namjerno ili nepažnjom oštećeni tableti biti će servisirani na trošak roditelja

– želimo da naši učenici shvate kako sve u životu ima svoju cijeni i kako sve košta, te da su dužni paziti na stvari koje dobiju na korištenje – naglašava Stanislav Rebernik školski ravnatelj.

Učitelji i zaposlenici ali i učenici Osnovne škole Štrigova primijećuju kako dolazi do namjernog ili slučajnog oštećenja tableta dobivenih u sklopu Projekta Škole za život, ili pak su tableti školi ili učenicima dostavljeni s tvorničkom greškom.

Stoga je predsjednica Školskog odbora Andreja Zadravec Baranašić donijela Odluku prema kojoj učenici trebaju znati i preuzeti obvezu, tablet koji ne radi donijeti u školu i predati ga učiteljici informatike Kristini Kralj koja će potom tablete poslati na servisiranje u Zagreb, a srviser će procijeniti je li greška tvornička ili je nastala oštećivanjem od učenika ili nekog njemu bliskoga.

Ako se radi o tvorničkoj greški onda se popravak neće naplaćivati, ako pak je oštećen od strane korisnika, onda se servis naplaćuje skupa s putnim troškovima. U školi su odlučni kako će ovakve troškove naplaćivati od roditelja djece čiji je tabet oštećen njihovom krivicom ili nepažnjom. – Molimo sve učenike da budu odgovorni prema svim stvarima u školi pa tako i pri dobivenim tabletima kako bi izbjegli nepotrebne troškove i za školu i za roditelje naglašava predsjednica Andreja Zadravec Baranašić.

Školski ravnatelj Stanislav Rebernik kaže kako bi škola i mogla platiti svako servisiranje, ali želja je njegova kao i učitelja djecu naučiti pravilnom odnosu prema stvarima koja im se daju na rapolaganje i koja za cilj imaju stvoriti bolje učenike te time samim i bolje i odgovorne ljude u danima i godinama pred njima.

(Stjepan Mesarić)