SUVLASNICI VIŠESTAMBENIH ZGRADA POZIVAJU SE NA SKUP U TIC –u

Euroland d.o.o. i njen direktor Renato Slaviček organiziraju Skup suvlasnika koji će se održati u četvrtak 30.04.2015. u prostorijama TIC-a, stare autobusne postaje Mursko Središće s početkom u 18,00 sati.

Na dnevnom redu naći će se samo jedna točka i to Energetska obnova višestambenih zgrada (certifikat, projekt i obnova). Organizator moli sve suvlasnike da se radi važnosti ove teme odazovu ovom pozivu. (rt)

Snimka cijelog zaslona 20.4.2015. 164653