Suradnja grada Mursko Središće i grada Lenti na projektu „Cross Cultural Kit“

Međusobno povezivanje i razmjena iskustava jedinica lokalnih samouprava doprinose razvitku, unapređenju i lakšem provođenju investicija, programa i projekata ne samo na regionalnoj i nacionalnoj razini, već i s općina, gradovima izvan Hrvatske.

Grad Mursko Središće i Grad Lenti u cilju proširenja područja suradnje i umrežavanja kandidirali su prošle godine projekt „Cross Cultural Kit“ u program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska. Projekt je odobreni te će se iz istog financirati aktivna suradnja partnera i manifestacije: Ljeto uz Muru, Advent u gradu rudara, obilježavanje dječjeg dana, Serjojnski fašnik i Martinje u gradu rudara te plaća za vrijeme trajanja projekta od 20 mjeseci za 2 djelatnika projekta. Projekt se financira s 85% europskih sredstava i 15% sredstava Grada Mursko Središće. Vrijednost projekta koji se odnosi samo na grad Mursko Središće iznosi 93.230,00 eura.

Grad Mursko Središće  od 2004. godine, kada je i potpisan sporazum o suradnji s Gradom Lenti aktivno surađuje na polju kulture i turizma, a ovim projektom suradnja će se dodatno proširiti i ostvariti dugoročni ciljevi obiju partnera.

 

(GMS, foto: rt)