Suglasni su – dogradnja Osnovne škole Mursko Središće je od vitalne važnosti

Međimurska županija kao osnivač osnovne škole i Grad Mursko Središće suglasni su da će zajedničkim naporima osigurati dogradnju osnovne škole u svrhu jednosmjenske nastave i cjelodnevnog boravka financirano europskim sredstvima putem nacionalnog plana otpornosti i oporavka za koji je Vlada Republike Hrvatske osigurala više milijardi kuna

Danas, 17. siječnja u Gradu Mursko Središće održan je radni sastanak s najvažnijom temom, a to je dogradnja Osnovne škole Mursko Središće u svrhu održavanja jednosmjenske nastave i produženog boravka. Sastanku su sa svojim suradnicima nazočili gradonačelnik Dražen Srpak i župan Matija Posavec. Na sastanku je utvrđeno da postoji potpuna suglasnost i želja za realizacijom projekta dogradnje osnovne škole, te je u tom cilju izvršena analiza gotovosti projektne dokumentacije koja se je još prošle godine počela izrađivati, a financira je Međimurska županija kao osnivač. Utvrđeno je da je projekt zapravo spreman, međutim, zbog izrade novih pedagoških standarda obrazovanja, čekaju se završne upute Ministarstva znanosti i obrazovanja kako bi projekt bio usklađen sa zakonom i propisima, te u potpunosti ispunjavao sve propisane standarde za jednosmjensku nastavu i cjelodnevni boravak. Suradnja raznih dionika i razina vlasti nema alternative kad su u pitanju zajednički interesi i projekti od vitalne važnosti za stanovništvo neke lokalne zajednice. U tom cilju župan i županijske službe izviještene su također o drugim projektima koje Grad Mursko Središće priprema, a važno je naglasiti i da naš ministar Međimurec, Darko Horvat, koji je nedugo boravio na radnom sastanku u Murskom Središću također zna sve o njima i aktivno je uključen u proces realizacije. Ovih dana izdana je građevinska dozvola za dogradnju novog dječjeg vrtića s još četiri skupine kako bi se u perspektivi osigurao dostatan broj mjesta u jaslicama i vrtiću jer već sad je vrtić apsolutno popunjen te čak postoji lista čekanja. U idućih mjesec dana očekuje se javni poziv za financiranje putem EU sredstava te će Grad taj projekt prijaviti i vjerujemo da će biti odobren. Važno je naglasiti da se za uspješnost u tome sve mora napraviti kvalitetno i na vrijeme, a iz grada poručuju da su oni već sad spremni, iako se javni poziv tek očekuje, što je dokaz dobrog planiranja.

Također je s prošlog kolegija gradonačelnika, nastavno na višekratno traženje mještana Peklenice, upućena zamolba Županiji da se uredi školsko dječje igralište. Analizom je zaključeno da je županija već u prijašnjim godinama osigurala sredstva i naložila osnovnoj školi da se taj projekt realizira, međutim, do realizacije nije došlo. Stoga je danas župan dao nalog županijskim službama da se taj projekt žurno pokrene i realizira. Zaključak sastanka je da će se s obzirom na iskustvo u provođenju EU projekata od strane grada i županije sve učiniti da se uspije u osiguravanju pedagoško odgojnog standarda 21. stoljeća te time olakša i roditeljima i djeci odrastanje i obrazovanje. Zaključeno je također da se pozove u radni posjet ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs sa suradnicima, kako bi se projekti i potrebe na terenu predstavili.

(GMS)