Studij na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu: Inženjer održivog razvoja – zanimanje budućnosti

Na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu od 2012. godine provodi se inovativni preddiplomski stručni studijski program Održivog razvoja, i to u tri smjera: Održiva gradnja, Ekoinženjerstvo i Termotehničko strojarstvo. Cijeli nastavni interdisciplinarni studijski program potpuno je novoosmišljen, i za sada jedinstven na ovom području.

Od prethodne akademske godine u cijeli sustav obrazovanja studijskog programa Održivi razvoj, Održiva gradnja uveden je BIM sustav (Building Information Modeling), najnapredniji koncept u projektiranju koji objedinjuje sve struke u građevinarstvu i arhitekturi. Isto tako, studenti uče konstrukcijsko modeliranje u software-programu AllPlan, kao i ostale BIM software; AX3000, Idea StatiCa, GEO5, Bluebeam, SCIA, Lumion. Međimursko veleučilište u Čakovcu višegodišnji je pridruženi član Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, na čijim se seminarima, konferencijama, stručnim predavanjima i webinarima studenti susreću s apsolutno najaktualnijim spoznajama i zbivanjima  iz područja „zelene gradnje“.

Studijski smjer Ekoinženjerstvo predstavlja zanimanje budućnosti. U dorađenom nastavnom planu i programu, težište se stavlja na znanja iz kemije i biologije. Studenti će na raspolaganju imati i novi laboratorij sa vrhunskom sofisticiranom opremom. Uz navedeno, oni će biti educirani za rješavanje vrlo važnih problema zbrinjavanja otpada, smanjenja zagađenja okoliša te klimatskih promjena.

Studijski smjer Termotehničko strojarstvo usmjeren je na stjecanje suvremenih znanja za cijeli proces proizvodnje: poslove vođenja, održavanja i organizacije proizvodnje te za znanje o tehnologijama i tehnološkim postupcima u proizvodnji. Studenti će usvojiti znanja za tehničke izmjene i nadogradnje konvencionalnih termotehničkih sustava u smjeru održivog razvoja.

Na svim smjerovima studenti svoja znanja stječu kroz trogodišnje obrazovanje putem predavanja, vježbi, terenske nastave, izvanučioničke nastave, seminara te stučne prakse. U nastavu su redovno uključeni i gosti predavači koji su istaknuti i uvaženi stručnjaci u određenim područjima.

Važno je napomenuti da studenti imaju mogućnosti nastaviti daljnje obrazovanje u Hrvatskoj i izvan nje na srodnim sveučilišnim studijskim programima.

Reakreditacija djelatnosti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu koja je od 2018. godine bila provedena upravo na studijskom programu Održivi razvoj, u lipnju ove godine rezultirala je dobivanjem dopusnice na temelju revizije sva tri studijska programa, koji su prema preporukama usklađeni s svim modernim tendencijama i aktualnostima iz područja struke.

Gospodarski sektor sve više prepoznaje novo zvanje u Hrvatskoj jedinstveno po tome što održivi razvoj promatra iz tehničkog interdisciplinarnog, a ne s društvenog aspekta. Potvrda kvalitete studija su i podaci koji pokazuju da se gotovo svi studenti odmah nakon studija i zaposle  na poslovima za koje su se obrazovali.

Međimursko veleučilište u Čakovcu

www.mev.hr.