Stožer civilne zaštite Međimurske županije obilježio Dan europskog broja 112

Stožer civilne zaštite Međimurske županije održao je 8. sjednicu povodom obilježavanja Dana europskog broja za hitne službe 112. U državama Europske unije broj 112 koristi se od 1991. godine,  a svrha uvođenja ovog jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 je pružiti jednostavan, jednak, siguran i učinkovit pristup hitnim službama svim građanima.

U 2021. godini, Centar 112 Međimurske županije zaprimio je 19.636 poziva, od kojih je 11.326 bilo namjenskih, 8.280 nenamjenskih i 30 zlonamjernih. Bilježe smanjenje ukupnih poziva u odnosu na prijašnje godine, kao i smanjenje zlonamjernih poziva prema broju 112 čemu je sigurno pridonijela i edukacija djece u osnovnim školama na području naše županije, istaknuo je voditelj Službe za civilnu zaštitu Čakovec Ladislav Söke.

Sjednicu je otvorio načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije i zamjenik župana Međimurske županije Josip Grivec koji je naglasio da je suradnja svih sudionika civilne zaštite na području Međimurske županije iznimno dobra te se kontinuirano unaprjeđuje međusobnom razmjenom iskustava, znanja, podataka i vještina s ciljem podizanja razine sigurnosti građana Međimurja. Sjednici je nazočio i župan Međimurske županije Matija Posavec, a članovi Stožera civilne zaštite Međimurske županije usvojili su prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2022. godinu, informaciju o zadaćama utvrđenima Programom aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini i Analizu protupožarne sezone u 2021. godini u Međimurskoj županiji o čemu je izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Mladen Kanižaj.

Na području Međimurske Županije u 2021. godini zabilježeno je 900 intervencija što predstavlja povećanje za 109 intervencija ili 13,78 % u odnosu na 2020. godinu. Zabilježeno je 354 požara, 50 više u odnosu na prošlu godinu.

Usvojen je i Plan aktivnosti Stožera civilne zaštite Međimurske županije u pripremi protupožarne sezone u 2022. godini, kao i Županijski financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara s naznakom visine troškova upućivanja vatrogasaca i tehnike na dislokacije na priobalni dio Republike Hrvatske za 2022. godinu. Članovi Stožera usvojili su i Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za vrijeme turističke i žetvene sezone 2022. godine za Međimursku županiju i Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području županije.

Analizirano je stanje sustava civilne zaštite Međimurske županije u 2021. godini te je usvojen prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2022. godinu.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Pandemija covida obilježila je i 2021. godinu te je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske sa zdravstvenim ustanovama s područja Međimurske županije, Službom za civilnu zaštitu Čakovec te međimurskim operativnim snagama poduzeo brojne aktivnosti u svezi sprečavanja širenja virusa, među kojima je organizacija cjepnih punktova na kojima je procijepljeno gotovo 70% građana Međimurja.

Održana je županijska vježba civilne zaštite DRAVA 2021 u listopadu 2021. godine na području općine Donja Dubrava s ciljem praktične provjere planova civilne zaštite Međimurske županije te osposobljenost operativnih snaga u sustavu civilne zaštite.

HGSS Stanica Čakovec sa svoja 24 člana ukupno je u 2021. godini imala 271 aktivnost, što čini 3.612 volonterskih sati. Pripadnici HGSS Stanice Čakovec kao jedna od aktivnijih Stanica u Hrvatskoj sudjelovali su u 31 aktivnosti spašavanja, logistike, sanacije i koordinacije u potresom pogođenom području u Sisačko-moslavačkoj županiji, a unatoč mnogim aktivnostima krenuli su u realizaciju izgradnje nove stanice na području bivše vojarne u Čakovcu. Stožer civilne zaštite Međimurske županije u planu za 2022. godinu ima niz  aktivnosti u cilju podizanja razine mogućnosti djelovanja u oblasti civilne zaštite.

Služba za poslove župana