Specijalna jedinica policije PU varaždinske „RODA“ u VRO „Bljesak“