OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – Europski socijalni fond
“Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s
teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.”
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

NAZIV PROJEKTA:
“ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.”

KORISNIK PROJEKTA/NOSITELJ: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1.9.2021. – 1.9.2022.

UKUPNA VRIJEDNOST: 2.718.108,00 kn

IZNOS SUFINANCIRANJA ESF: 2.310.391,80 kn

CILJ PROJEKTA:
Pružanje potpore uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove kojima je osnivač Međimurska županija kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Potrebnu potporu i pomoć učenicima s teškoćama pružat će pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici te su u okviru ovog projekta osigurana financijska sredstva za njihovo zapošljavanje.

CILJNA SKUPINA:
Učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske i srednjoškolske programe koji svladavaju nastavni plan i program škole, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika. Projektom će se osigurati podrška za 61 učenika s teškoćama u 18 osnovnih i 5 srednjih škola projektnih partnera kojima je osnivač Međimurska županija.

ŠKOLE/PROJEKTNI PARTNERI:
OŠ Belica, OŠ Donja Dubrava, OŠ Donji Kraljevec, OŠ Draškovec, OŠ Dr. Ivana Novaka Macinec, OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica, OŠ Mursko Središće, OŠ Nedelišće, OŠ Orehovica, OŠ Podturen, OŠ Prelog, OŠ Vladimira Nazora Pribislavec, OŠ Selnica, OŠ Strahoninec, OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu, OŠ Sveti Martin na Muri, OŠ „Petar Zrinski“ Šenkovec, OŠ Štrigova, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Gospodarska škola Čakovec, Graditeljska škola Čakovec i Tehnička škola Čakovec

PROJEKT 2021-22. – Letak

MEĐIMURSKA ZUPANIJA
40000 ČAKOVEC, RUĐERA BOŠKOVIĆA 2
www.medjimurska-zupanija.hr
e-mail:[email protected]

(Služba za poslove župana)