Redovnoj skupštini HVIDR-e Jug Čakovec nazočili mnogi ugledni gosti

Jučer 16.ožujka u restoranu KTC-a u Čakovcu udruga HVIDR-a Jug Čakovec održala je redovnu izvještajnu skupštinu udruge. Uz redovne članove udruge bili su nazočni i gosti od kojih su bili prisutni: predsjednik udruge “Veterana 7.GB Puma”na čelu sa predsjednikom Robertom Pujom. Predstavnik udruge SJP “Roda” Boris Fučec, načelnik općine Selnica Ervin Vičević, predsjednik Zrinske garde Čakovec Đuro Bel, Vinko Grgić tajnik udruge veterana 54. SPB Čakovec, te vlasnik dimnjačarskog obrta Ivan Zver.

Udruga je uz izvještaj o radu za proteklu 2023. godinu najavila plan i program rada za 2024.godinu.

Ovim putem zahvaljujemo se svim dosadašnjim dugogodišnjim donatorima udruge od kojih moramo istaknuti: Međ.županiju, gradove Čakovec i Mursko Središće, a posebna zahvala općinama Selnica  Strahoninec i Sveti Juraj na Bregu koje su nam uvijek pomagale kad god smo im se obratili za pomoć. Takođe zahvala Ivanu Zveru za financijsku pomoć kojom podupire dosadašnji rad udruge.

Predsjednik udruge: Pavo Jazvić