RASPORED podjele dječjih darova u Općini Sveti Juraj na Bregu za sva naselja

U prilogu donosimo RASPORED podjele poklona koje će dobiti sva djeca iz Općine Sveti Juraj na Bregu rođena od siječnja 2009. do prosinca 2019. godine.

(Pavo Jazvić)