PUMA pomaže kriznom stožeru u zbrinjavanju starijih ljudi – POMOZITE I VI

Kao što znate Udruga „PUMA“ je stavila svoje resurse na raspolaganje Kriznom stožeru Civilne zaštite grada Varaždina i Varaždinske županije. Slijedom toga molimo vas da svi koji možete pomoći osobama starije životne dobi u vidu dostave živežnih namirnica, lijekova i slično da se javite na broj telefona 095/ 906 4824 – Robert Puja, kako bismo preventivno znali koja područja tj. općine/gradove možemo pokriti u slučaju da Crveni križ zatraži našu pomoć.

Naravno ukoliko netko van Varaždinske županije želi i može pomoći može se javiti predsjednicima klubova po županijama, brojevi se nalaze na http://www.udruga-puma.hr/index.php/kontakt/134-puma-kontakti-klubovi.

(Udruga PUMA)