Provođenje preventivno-represivne akcije “The Honest Truth“

S programom „The Honest Truth“, temom „Alkohol i droga“, Postaja prometne policije Čakovec i Služba policije Policijske uprave međimurske će u subotu, 24. studenoga između 21 i 22 sata u caffe baru „Zlatica“ u Belici održati preventivnu akciju na temu alkohola i droge, dok će Mobilni tim Policijske uprave međimurske u vremenu od 20 do 4 sata provoditi represivnu akciju „Alkohol i droga“ na području cijele Policijske uprave međimurske.

Kako su ciljana grupa prvenstveno mladi vozači, aktivnosti prema toj kategoriji sudionika provoditi će se na  mjestima njihovog okupljanja.  Akcija je osmišljena na način da se u ugostiteljskom objektu postavi baner sa zaštitnim likovima „The Honest Truth“, na televizijskim prijemnicima  u objektu pušta video spot sa korisnim savjetima. Nadalje, prilikom posluživanja pića osoblje će ispod svakog pića stavljati podmetače sa „flash“ porukama vezanim uz alkohol i drogu.

Represivne aktivnosti će se usmjeriti osobito prema recidivistima (sudionici u prometu koji su u prethodne dvije godine sankcionirani dva ili više puta zbog počinjenja istovrsnog težeg prekršaja.

Cilj je ove akcije smanjiti glavne uzročnike prometnih nesreća u kojima ljudi pogibaju, bivaju ozlijeđeni ili pak nastaju velike materijalne štete te na jedan pristupačniji način, mlađoj populaciji, probuditi svijest o uzročnicima prometnih nesreća i posljedicama koje uslijed njih nastaju.  Osim mlađe populacije cilj je zapravo skrenuti svim sudionicima u prometu pozornost kako se malim sitnicama može doprinijeti boljoj situaciji u cestovnom prometu, javlja http://medjimurska.policija.hr (foto: ilustracija)