Provedene preventivne aktivnosti s djecom područnih vrtića u Goričanu, Prelogu i Cirkovljanu

Provedene preventivne aktivnosti s djecom područnih vrtića „Ružica“ u Goričanu, „Fijolica“ u Prelogu i područnog vrtića u Cirkovljanu

U ponedjeljak, 8. travnja od 11 do 13 sati kontakt policajac Policijske postaje Prelog Spomenko Gojsek i policijski službenik Saša Rihtarec  s policijskim psom Atari, posjetili su područne vrtiće „Ružica“ u Goričanu, „Fijolica“ u Prelogu i Cirkovljanu.

Djeci je pritom u sklopu akcije „Moj prijatelj policajac i ja u prometu“ održano kratko predavanje na temu usvajanja pravila prometne kulture s posebnim osvrtom na pravilno i sigurno kretanje prometnicama. Nakon teoretskog dijela predavanja u cilju što kvalitetnijeg pripremanja djece za predstojeće samostalno kretanje u školu, djeci je vani u neposrednim blizinama navedenih dječjih vrtića ukazano i na stvarne uvjete prometovanja po prometnicama kao i na opasnosti koje im prijete na cesti.

Polaznici dječjih vrtića ujedno su upoznati sa radnim okružjem i načinom rada policije, kako bi djeca od svojih najmlađih dana prihvatila policiju kao svojeg prijatelja i pomagača. Djeca su pritom na njima prilagođen način i shodno njihovom uzrastu, upoznata  sa zaštitnom ulogom policije i načinima na koji se mogu obratiti policiji za pomoć, a isto tako ih se upoznalo sa postupanjem policije u slučaju pojave rizičnih i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja.

Najviše oduševljenja djeca su pokazala fotografirajući se s policijskim službenikom Službe kriminalističke policije koji je predstavio službenog psa za detekciju droga Atarija. Na ovakav način druženja s djecom nastavljena je uspješna suradnja Policijske postaje Prelog i dječjih vrtića u sklopu preventivnih aktivnosti policajaca u zajednici.

(tekst i foto PU međimurska)