Provedena javno zdravstvena akcija u romskom naselju Pribislavec

U romskom naselju Pribislavec provedena je javno – zdravstvena akcija u zajednici za pripadnice romske nacionalne manjine. Ova je preventivna akcija unutar romske zajednice, Romkinjama dala priliku obavljanja organiziranog probira na karcinom dojke u vozilu s uređajem za mobilnu mamografiju, a sve s ciljem smanjivanja nejednakosti i jaza između zdravstvenog statusa Roma i ostalog stanovništva.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo – Odjelom za zaštitu zdravlja ranjivih skupina Službe za javno zdravstvo i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, ovu akciju provodi u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke i Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020.

Uz savjetnicu ministra zdravstva Tihomiru Ivandu, dr.med.dent. u organizaciji ove aktivnosti sudjelovale su načelnica Općine Pribislavec, Višnja Ivačić, Tamara Sokač, dr.med. medicinska sestra Ivana Baksa, te patronažne sestre Vesna Vukšić i Klara Klobučarić.

Na samom događaju prisustvovali su i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb dr.sc. Sonja Tošić Grlač, Vesna Štefančić, dr.med., zamjenik načelnice Općine Pribislavec Krunoslav Kamenić, viša stručna suradnica za nacionalne manjine i socijalnu zaštitu u Međimurskoj županiji Maja Odrčić Mikulić te Natalija Ignac i  Matjaš Oršuš, predstavnici romske zajednice.

Ovakvom je akcijom, na kojoj je sudjelovalo 25 korisnica,  potvrđeno da više aktera u sektoru zdravstva kontinuirano uspješno surađuje na unapređenju zdravlja Roma, a s obzirom na potrebe koje proizlaze iz specifičnog socioekonomskog položaja uvjetovanog njihovim statusom kada se radi o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti, budući da se suočavaju s različitim izazovima povezanima sa socijalnom isključenošću i siromaštvom, a što značajno utječe na nejednakost i jaz između Roma i ostalog stanovništva u području zdravstvene zaštite.

UO za poslove župana

Morana Kiš