Promijenimo Hrvatsku: DONOSIMO OBRASCE PRAVNE ZAŠTITE DJECE U ŠKOLI OD NOŠENJA MASKI I PRISILNOG CIJEPLJENJA

(dijelite)
Objavljujemo dva obrasca koje je pregledao naš odvjetnik Mate Knezović pomoću kojih možete zaštititi svoje dijete u školi od nošenja maske, cijepljenja i ostalih postupaka koji mu mogu ugroziti zdravlje.

Roditelji su do sada mislili da je sve obvezno i da se mora. Nije tako. Obrasci su sačinjeni u skladu s važećim zakonima RH i Ustava, a u skladu su u Poveljom UN o pravima čovjeka i zaštiti djece.

Nakon što ispunite i službeno urudžbirate u školi od toga trenutka je vaše dijete pravno zaštićeno, a svaka radnja koja bi se poduzela prema vašem djetetu bez vašega dopuštenja postaje temelj za podizanje kaznene prijave protiv ravnatelja škole.

Objavljujemo dva obrasca; jedan potpisuje roditelj, a drugi dijete.

PH nastavlja s aktivnom zaštitom građana, a posebno djece.

Roditelj: (ime i prezime)
Adresa (ulica, grad i poštanski broj):
Broj mobitela i email:
Zagreb, (upisati datum)
Ime ravnatelja škole:
Naziv škole i puna adresa (ulica, grad i poštanski broj):

Obavijest iz uljudnosti
(dostavlja se na znanje i postupanje Ravnatelju škole i svim ostalim zaposlenicima te odgovornim osobama u školi ……… (puni naziv škole)

Ovim putem obavještavam zaposlenike i osoblje ….. (naziv škole), te sve odgovorne osobe da u skladu s Ustavom RH i Odlukom Vlade RH o objavi Opće deklaracije o ljudskim pravima i člankom 5. iste, te Kaznenim zakonom RH i člancima 125., 138. I 139. NISAM SUGLASAN i ne dopuštam mjerenje temperature mojemu djetetu [ime djeteta], prisiljavanje na nošenje maske na licu, niti sa bilo kakvim drugim postupanjem ili medicinskim zahvatom kao što su testiranje na tzv. Covid 19 (SARS-CoV-2 i svi ostali sinonimi) ili cijepljenje.
Ne pristajem na to da se cjepivo protiv virusa Covid-19 primjenjuje na mojemu djetetu [ime djeteta], a važno je naglasiti da niti moje dijete [ime djeteta] također ne pristaje na njih.
Ja [ime roditelja] kao i moje dijete [ime djeteta] razumijemo rizike i koristi ovoga cijepljenja i odlučujemo da ga moje dijete [ime djeteta] neće primiti.
Uz ovaj dokument nalazi se i pisana izjava od [ime djeteta] koja to potvrđuje.
Nadalje, ja [ime roditelja] ne pristajem na bilo kakve testove na korona virus u školi. Ako se jave simptomi bolesti, ja [ime roditelja] zadržati ću svoje dijete kod kuće kao i kod bilo koje druge bolesti i sam ću organizirati sve potrebne pretrage ili liječenje.
Također, ne pristajem na zadržavanje mojega djeteta u školskim prostorijama ili bilo gdje drugdje iz bilo kojega razloga izvan školske satnice utvrđene rasporedom školskih sati kojeg moje dijete [ime djeteta] mora primiti od svoje razrednice barem jedan dan ranije, a ja kao roditelj također moram primiti bilo kakve preinake rasporeda na svoj email [email roditelja] također barem jedan dan ranije. Očekujem da se [ime djeteta] svaki dan vraća kući u uobičajeno vrijeme, osim ako nisam izričito dopustio drugačije.

Molim Vas da odgovorite na ovo pismo što je prije moguće potvrđujući na taj način da shvaćate koliko sam zabrinut kao i to da se slažete da ono što sam odabrao neće podlijegati nikakvim mjerama za koje nisam izričito dao svoj pristanak.

Ja, [ime roditelja], ne pristajem da moje dijete [ime djeteta] primi bilo koja cijepiva protiv COVID-19. Razumijem rizike i koristi cijepljenja i ne pristajem na primanje cjepiva od bilo koje svjetske tvrtke proizvođača. Ako moje dijete cijepite bez prisustva roditelja, to će biti pod prisilom, a time i nezakonito.

Ovaj je dokument kreiran da bude svima na korist, da se djecu zaštiti od mogućih štetnih posljedica na psihičko i fizičko zdravlje, ali i da se svi odgovorni mogu pozvati na opravdanost ne-postupanja, u skladu sa člankom 20. Ustava Republike Hrvatske i da se izbjegnu daljnji pritisci na odgovorne, da da jedni drugima ne čine štetu.
U dobroj vjeri, bez zlih namjera.

Ovaj dokument kreiran je ……. (ovdje upišite isti datum koji ste naveli i u gornjemu desnom zaglavlju) u dva primjerka od kojih jednog ostavljam sebi. Molim postupite u skladu s navedenim i zaštitite našu djecu od svake vrste prisile.

U Zagrebu, (opet isti datum upisati)
Roditelj (potpis):

Promijenimo Hrvatsku