Projekt “Kaj buš STEM” u organizaciji udruga MIK i STEM

Učenici spojili matematiku, informatiku te 3D modeliranje i ispis

U organizaciji i partnerstvu udruga Međimurski informatički klub (MIK) i Mladi informatički stručnjaci (MIS), a u sklopu projekta „Kaj buš STEM?“ koji financira Koordinacijski odbor Grad Čakovec-prijatelj djece, završene su još dvije u nizu besplatnih ljetnih radionica za djecu i mlade. Prvu, nazvanu „Dvorac za princa i princezu“, vodila je Aleksandra Tonković, dok je voditelj radionice „Modeliraj dvorac za princa i princezu“ bio Denis Vidović. Obje su održane u prostorijama Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Radionica „Dvorac za princa i princezu“ uključivala je međusobnu korelaciju matematike i informatike. Učenici su najprije pomoću mobitela i tableta istraživali mreže geometrijskih tijela (kvadar, kocka, valjak, piramida), koja su potom nacrtali i izrezali te lijepljenjem spojili u samostalno osmišljena geometrijska tijela. Naposljetku su od navedenih geometrijski tijela izradili maketu maštovitog dvorca za princa i princezu.

-Uz kreativan rad, istraživanje i učenje kroz igru, sudionici su se okušali i u rješavanju kvizova, a natjecateljski duh i produktivna radna okolina pozitivno su se odrazili na njihovu motivaciju za matematikom i informatikom, objasnila je voditeljica Aleksandra Tonković.

Kao svojevrstan nastavak navedene radionice kasnije je održana radionica nazvana  „Modeliraj dvorac za princa i princezu“. Istu je pohađalo desetak učenika u dobi od 11 do 16 godina. Učenici su tijekom 12 školskih sati pod mentorstvom Denisa Vidovića upoznali osnove 3D modeliranja u programu Autodesk Fusion 360. Stečene vještine 3D modeliranja usavršili su modelirajući zamišljeni dvorac za princa i princezu, koji su potom i uspješno isprintali 3D printerom. Pritom su naučili kako pripremiti model za ispis u programu Prusa Slicer te vidjeli kako izgleda postupak ispisa na 3D printeru, što je pobudilo najveći interes kod polaznika. Radionicom se učenike nastojalo potaknuti na samostalno i logičko razmišljanje, ali i kreativnost i razvijanje vlastitih ideja, stoga je zadnji dan bio rezerviran za samostalno modeliranje modela po želji polaznika.

-Vjerujemo da je radionica probudila još veći interes kod djece za ovo područje te da će se nastaviti usavršavati u njemu, budući da je tehnologija 3D printanja jedna od tehnologija budućnosti, zaključio je voditelj radionice Denis Vidović.

(Andreja Šmitran)