Prijedlog kandidata za imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije

S obzirom da za imenovanje Povjerenstva za ravnopravnost spolova nije pristigao niti jedan prijedlog iz kategorije: predstavnik/predstavnica nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka čija je djelatnost vezana uz promicanje ravnopravnosti spolova i predstavnik/predstavnica medija, dok iz redova vijećnika nije pristigao dovoljan broj prijedloga, rok za dostavu produljuje se do 3. prosinca 2021. godine.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Međimurska županija, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec ili na adresu e-pošte: [email protected]
Uz prijedlog je potrebno dostaviti i životopis u europass formatu.

Podsjećamo da je sukladno Odluci Skupštine Međimurske županije Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ustrojeno kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine radi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.

Člankom 4. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije određen je djelokrug rada Povjerenstva, kako slijedi:
– suradnja s gradskim i općinskim povjerenstvima/odborima za ravnopravnost spolova
– poduzimanje aktivnosti vezanih uz unapređivanje društvenog položaja žena, te provođenje kampanje s ciljem povećanja zastupljenosti žena na mjestima gdje se odlučuje o pitanjima njihovog položaja: predstavnička i izvršna vlast, nadzorni odbori, upravna vijeća i dr.
– praćenje razine ostvarivanja prava građana na zdravstvenu zaštitu s posebnim osvrtom na preventivnu zaštitu zdravlja žena
– praćenje podataka koji se odnose na nasilje u obitelji i s njom u svezi povezivanje s odgovarajućim ustanovama
– poticanje izrade i analize relevantnih statističkih podataka kojima se omogućuje praćenje ostvarenja ravnopravnosti spolova u Međimurskoj županiji
– upoznavanje Županijske skupštine o svom radu kroz izradu programa rada i izvješća o svom radu
– suradnja s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske
– obavljanje i drugih poslova u cilju promicanja ravnopravnosti spolova sukladno važećim propisima.

PRIVREMENA PROČELNICA
Ana Varga, dipl.iur., v.r.