PREDAVANJE MARKA FEREKA – TKO SU HIPERAKTIVNI SANJARI?

ADHD (deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj) je danas najčešći mentalni poremećaj
kod djece, a prisutan je i kod odraslih. Zastupljen je kod 3-8% školske djece. Glavni
simptomi su nepažnja, hiperaktivnost i impulzivnost. Djeca s ADHD-om često budu
prepoznata kao „zločesta“, „neodgojena“ i „lijena“, a zapravo pravim pristupom
vidimo da su izrazito znatiželjna, maštovita i puna energije.

U predavanju “Hiperaktivni sanjari u školi” Marko Ferek  uvodi nas u svoju osobnu priču
odrastanja sa simptomima  nepažnje, hiperaktivnosti i impulzivnosti te pruža jedinstvenu
perspektivu učenika čija različitost nije na vrijeme bila uočena. Kroz životnu priču puno bolje upoznajemo simptome te vidimo kako ti isti simptomi koji su stvarali poteškoću, mogu postati  prednost. “Hiperaktivni sanjari u školi” uz konkretne primjere i savjete senzibilizira i motivira učitelje u njihovom radu te im omogućuje uspostavu bolje dinamike i komunikacije s učenicima.

Željka Hatvalić Strahija , dipl.bibl./prof. 

san 1

san 2

san 3

san 4

san 5

san 6

san 7

san 8

san 9

san 10

san 11