Poziv za prijavu kandidata za dodjelu Županijske nagrade za volontiranje u 2019. godini

Međimurska županija je 9. prosinca 2019. godine na svojim stranicama objavila Poziv za prijavu kandidata za dodjelu Županijske nagrade za volontiranje u 2019. godini. Na osnovi tog Poziva pozivamo sve udruge, institucije, poduzeća koji se u svom radu susreću s osobama koje svojim volonterskim angažmanom nesebično doprinose boljitku korisnika volontiranja te ujedno i cjelokupnoj zajednici, da prijave svoje volontere. Županijska nagrada za volontiranje dodjeljuje se za

individualni doprinos kojeg volonteri i volonterke daju razvoju zajednice i poboljšanju kvalitete života

na području Međimurske županije. U 2019. godini nagrada će se dodijeliti jednom najvolonteru/najvolonterki u iznosu od 1.000,00 kuna, te najboljoj organizaciji volontiranja u iznosu

od 2.000,00 kuna. Detaljne upute možete pronaći na sljedećem linku: http://medjimurska-zupanija.hr/2019/12/09/javni-poziv-medimurske-zupanije-za-prijavu-kandidata-za-dodjelu-zupanijske-nagrade-za-volontiranje-u-2019-godini/.

Prijave se dostavljaju na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec. Prijavu se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s natpisom: „Za natječaj Županijska nagrada za volontiranje – ne otvaraj“. U obzir će se uzimati isključivo prijave pristigle do 16. prosinca 2019. godine.

Svečanost proglašenja najvolontera/najvolonterke i najbolje organizacije volontiranja i dodjele nagrade održat će se 21. prosinca u sklopu Sajma dobrote u Gimnaziji Josipa Slavenskog

Čakovec.

UO za poslove župana