Povelja Gradu Čakovcu i MIK-u za Naj-akciju 2022.!

Grad Čakovec status Grada – prijatelja djece stekao je 2005. godine, među prvima u Hrvatskoj, i otada posebnu pažnju poklanja upravo svojim najmlađim sugrađanima.

Sudionici akcije Gradovi i općine – prijatelji djece krajem svake kalendarske godine obilježavaju donošenje najvažnijega međunarodnog dokumenta za zaštitu prava djece – Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta – koja je donesena 20. studenog 1989. Obilježavanje organiziraju Savez društava Naša djeca Hrvatske i Središnji koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine – prijatelji djece u obliku savjetovanja na kojem koordinatori akcije razmjenjuju iskustva u provedbi projekata i aktivnosti.

Tema ovogodišnjeg svečanog savjetovanja, održanog 5. prosinca u hotelu Academia, bila je dječja participacija na lokalnoj, regionalnoj i EU razini, pa je u središnjem dijelu programa održana panel-rasprava na spomenutu temu.

Sudionicima susreta predstavljena je nova kampanja Saveza društava Naša djeca Hrvatske za ljetovanje socijalno ranjivih skupina djece, nakon čega se pristupilo proglašenju Naj-akcija za 2022. godinu.

Predstavnici Grada Čakovca na savjetovanju bili su mr. sc. Marija Hegeduš Jungvirth, članica Središnjega koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece i članica čakovečkoga Koordinacijskog odbora, Gordana Šoltić Siladi, predsjednica Koordinacijskog odbora akcije Grad Čakovec – prijatelj djeceDejan Drabić, član čakovečkoga KO, te Igor Mesarić, voditelj Odsjeka za društvene poslove Grada Čakovca. Gradovi i općine svake godine izabiru po jedan projekt koji proglašavaju Naj-akcijom te izvješće o njenoj provedbi šalju Središnjem koordinacijskom odboru akcije Gradovi i općine – prijatelji djece.

U 2022. godini Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec – prijatelj djece za Naj-akciju je odabrao projekt Kaj buš STEM?, koji je proveo Međimurski informatički klub. Posebnost ovog projekta je u tome što je djeci na zanimljiv i privlačan način prenio znanja i vještine koje nemaju prilike steći unutar redovnog sustava obrazovanja. Provedbom četiriju edukativno-kreativnih radionica koje daju prednost praksi i rješavanju praktičnih primjera djeca su stjecala STEM kompetencije koje im osiguravaju preduvjete za daljnji profesionalni i osobni razvoj.

Središnji koordinacijski odbor prepoznao je inovativnost i kvalitetu ovog projekta pa je Gradu Čakovcu i MIK-u dodijeljena Povelja za uspješno provedenu Naj-akciju!

Povelju su predstavnicima Grada Čakovca uručile predsjednica Središnjega koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić i predsjednica Povjerenstva za odabir Naj-akcija 2022. mr. sc. Giovanna Armano.

Grad Čakovec