Potpisan ugovor s tvrtkom Murs-ekom o izvršenju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš

Temeljem raspisanog Javnog poziva za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš /tzv. „divlja odlagališta“) čiji predmet je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Gradu Mursko Središće dodijeljena su novčana sredstva za otklanjanje otpada odbačenog u okoliš te nabavu i postavljanje opreme u svrhu uspostave mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na lokacijama romskog naselja Sitnice i Hlapičina.

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 21. sjednici temeljem članka 33. Zakona o javnoj nabavi usvojilo je Odluku o postupku izravne dodjele i izravnoj dodjeli ugovora o izvršenju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš te nabavi i postavljanju opreme u svrhu uspostave mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada komunalnoj tvrtki Murs-ekom d.o.o. koja je u većinskom vlasništvu Grada Mursko Središće.

Nakon provedenog postupka javne nabave gradonačelnik Dražen Srpak i direktor tvrtke Murs-ekom d.o.o. Josip Sršan potpisali su Ugovor o izvršenju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš te nabavi i postavljanju opreme u svrhu uspostave mjera sprječavanja ponovnog otklanjanja otpada u vrijednosti od 148.093,01 eura plus PDV.

Nakon izvršene sanacije gdje će se sav otpad odbačen u okoliš u neposrednoj blizini romskih naselja ukloniti, postaviti će se i  video nadzor i rampe u svrhu sprječavanja ponovnog odbacivanja otpada, a građani se ponovno mole da svoje smeće i otpad ne daju neovlaštenim osobama već da ga zbrinjavaju putem odvoza ili pak ga odlažu na reciklažno dvorište.

(GMS)