Počeli upisi djece u Dječji vrtić “Maslačak” i Područno odjeljenje Peklenica

Na temelju članka 25. Statuta Dječjeg vrtića „Maslačak” i Odluke o upisima djece u vrtić za pedagošku godinu 2019./2020., Klasa: 601-02/19-01/48-3, Ur.broj: 2019-82/19-01 od 15.04.2019.,    Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak” Mursko Središće objavljuje:

                                                             U P I S E   DJECE  U

 

                                     DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK” MURSKO SREDIŠĆE

 

                                            I PODRUČNO ODJELJENJE PEKLENICA

 

                                            ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

 

  I.

U Dječji vrtić „Maslačak” Mursko Središće upisuju se djeca koja  do 31. kolovoza 2019. navršavaju   jednu godinu do polaska u školu.

U Područno odjeljenje Peklenica upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju tri godine do polaska u školu.

    II.

Programi koje vrtić ostvaruje tijekom pedagoške godine 2019./2020.  su sljedeći:

— redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o

djeci rane i predškolske dobi

– cjelodnevni – 10 satni boravak

– poludnevni –  6 satni boravak

–  4 satni boravak

— redoviti poslijepodnevni program odgojno-obrazovnog rada

– 10 satni boravak do 21:00 sat

– produljeni boravak u jutarnjim i poslijepodnevnim satima

— programi javnih potreba

– program predškole

— kraći program ekološkog i folklornog stvaralaštva djece predškolske dobi

— program aktivnosti za primjenu Nacionalne strategije poticanja čitanja 2017.-2022., stjecanja

pred-čitalačkih i pred-matematičkih vještina

— program učenja stranog jezika (engleski i njemački).

— program rada s djecom pripadnicima romske nacionalne manjine.

  III.

UpisI djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2019./2020. vršiti će se od 13.05.2019. do 24.05.2019. godine svakim radnim danom od 10:00 do 13:00 sati u Dječjem vrtiću „Maslačak”, Trg braće Radića 4, Mursko Središće.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona 040/543-440 ( Mursko Središće) i 097/624 0644 (Peklenica).