FOTO Petstotinjak članova Matice umirovljenika uživalo u izložbi ikebana i kulturno-umjetničkom programu

Više od 500 međimurskih umirovljenika okupilo se ovog vikenda u dvorani MESAP-a na druženju u organizaciji Matice umirovljenika Međimurske županije povodom izložbe ikebana od papirnatog cvijeća. S ciljem čuvanja naše baštine i prenošenja umijeća izrade cvijeća od papira na mlađe generacije, Matica je u svojim podružnicama provela radionice izrade ikebana od papirnatog cvijeća u koje su uz svoje članove uključili i vrtićarce i učenike nižih razreda osnovnih škola. Prekrasni radovi od papirnatog cvijeća predstavljeni na druženju, a uz izložbu okupljeni su mogli uživati u kulturno-umjetničkom programu u kojom su sa svojim izvedbama nastupili Pjevački zbor Nedelišće, Plesno scenska sekcija Udruge umirovljenika Prelog, Pjevački zbor podružnice umirovljenika Domašinec, Pjevački zbor podružnice umirovljenika Belica, Zbor umirovljenika Čakovec te Katarina Herman, Marija Hozmec, Snežana Hižman i Rajka Trokter s recitacijama svojih pjesama.

Nazočne umirovljenike pozdravila je predsjednica Matice umirovljenika MŽ Nada Lovrec, a zadovoljstvo što se umirovljenici aktivno druže u sportskim, zabavnim i društvenim aktivnostima izrazio je župan Međimurske županije Matija Posavec, koji je rekao kako će Međimurski umirovljenici i dalje imati podršku županije u provođenju svih svojih aktivnosti.

(Služba za poslove župana)