OSNIVA SE FAŠNIČKA UDRUGA MURSKO SREDIŠĆE

Gradonačelnik Dražen Srpak iznio je na stručnom kolegiju prijedlog o potrebi osnivanja Fašničke udruge Mursko Središće. U tu svrhu planira se održati sastanak sa zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama.

Zadaci udruge bili bi promocija i zaštita autohtonih središćanskih maski Cimera, kao i organizacija fašnika koji je do sada bio u domeni Turističke zajednice. (rt)