OŠ M. SREDIŠĆE DOBIVA TRAKTORSKU KOSILICU – GRAD SUFINANCIRA SA 6.750 KUNA

Osnovnoj školi Mursko Središće usvojena je zamolba na stručnom kolegiju gradonačelnika za sufinanciranje nabave traktorske kosilice ukupne vrijednosti 15.000,00 kn  na način da će Grad Mursko Središće podmiriti 6.750,00 kn, što predstavlja 45% navedene cijene kosilice, a sukladno ugovoru od 03.07.2002. godine između Grada Mursko Središće i Osnovne škole Mursko Središće, kojim je definirano da Grad podmiruje 45% a škola 55% troškova održavanja sportske dvorane i okoliša. (rt)