Općina Mala Subotica sufinancira projekte Društva potrošača Međimurja

Općina Mala Subotica već tradicionalno sufinancira projekte „Info centar potrošača“  (savjetovalište za zaštitu potrošača) i „Trošilica info“ (prvi internetski potrošački portal).  Svečano potpisivanje ugovora sa svim udrugama upriličio je načelnik Općine Valentino Škvorc koji je osobno uručio ugovore udrugama čiji projekti su prihvaćeni na Javnom pozivu za financiranje programa i projekata udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2021. godinu.

Općina Mala Subotica je za sufinanciranje projekata civilnog društva ove godine izdvojila 160.000, 00 kn. Od projekata koji su se prijavili na javni poziv Općina sufinancira  26 projekata. Ukupna vrijednost projekata je 1.000.545,00 kn za koje su udruge zatražile potporu od 230.355,00 kn. Sukladno planiranim sredstvima, a prema kvaliteti projekta Općina sufinancira projekte u iznosu od 1.000,00  – 20.000,00 kn sukladno doprinosu zadovoljavanju javnih potreba Općine Mala Subotica.

Sufinanciranjem projekta Društva potrošača Međimurja Općina Mala Subotica je iskazala brigu za potrošače, te u cijelosti ispunila svoje obaveze iz Zakona o zaštiti potrošača i nacionalnog programa zaštite potrošača, a Info centar potrošača je na usluzi potrošačima općine Mala Subotica.

Nesumnjivo je da će takav odgovoran odnos prema potrošačima prepoznati i potrošači na predstojećim lokalnim izborima, te da će svi zajedno zaštitu potrošača podići na još višu razinu.

Željko Tomašić

Voditelj Info centa potrošača