Održane radionice u sklopu projekta „Zajedno sa Rodama“

Udruga specijalne jedinice policije „RODA“ Varaždin započela je sa provedbom druge godine trogodišnjeg programa pod nazivom Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge za razdoblje od 2020. do 2023. godine. Projekt  je financiran od strane  Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Udruga provodi program pod nazivom „Zajedno sa Rodama“ u suradnji sa programskim partnerima – Planinarskim društvom „Grebengrad“ i Varaždinskom županijom. Program je namijenjen braniteljima i članovima njihovih obitelji s ciljem prevencije  institucionalizacije  i povećanja socijalnog uključivanja korisnika. Uključene su  braniteljske i civilne udruge s područja Varaždinske i Međimurske županije:

  • Udruga specijalne jedinice policije „RODA“ Varaždin
  • Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora – podružnica Varaždin
  • Udruga branitelja liječenih od PTSP-a Čakovec
  • HVIDRA Ludbreg
  • Klub varaždinskih branitelja 1991-1995
  • Zajednica udruga umirovljenika unutarnjih poslova Varaždin
  • Planinarsko društvo „Grebengrad“

Program se sastoji od 3 skupine radionica u svrhu pružanja psihosocijalne pomoći hrvatskim braniteljima, informatičkog opismenjavanja te izobrazbe predstavnika organizacija civilnog društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava i zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva koje izvode kompetentni vanjski suradnici za pojedino područje.

U subotu 24. srpnja 2021. započelo se sa provođenjem radionica druge provedbene godine. Održana je prva psihosocijalna radionica pod nazivom Povezanost misli, osjećaja i ponašanja pod vodstvom vanjske suradnice Emilije Hlišć, mag. psych. Radionica je poslužila kako bi polaznicima (braniteljima i članovima njihovih obitelji) podijelili primjere i iskustva koji se tiču izazova i mogućnosti u povezanosti misli, osjećaja i ponašanja u svakodnevnom životu.

Za predstavnike/predsjednike udruga proisteklih iz Domovinskog rata održana je izobrazba u  radionicama: Voditelj pripreme i provedbe  EU projekata, CROWDFUNDING-inovativni model financiranja projekta i Samofinanciranje kroz primjenu društveno poduzetničkih načela. Predstavnike udruga kroz radionice vodila je Ida Šoštarić, bacc. oec. Glavni naglasak radionica stavlja se na učenje i stjecanje znanja kao nužnost, te kreativnost, fleksibilnost, dinamičnost, komunikativnost, organizacijske vještine, sklonost timskom radu kao veoma važne osobine voditelja EU projekata u braniteljskim organizacijama  civilnog društva.

Predsjednik USJP „RODA“ Varaždin

mr.sc. Dražen Vitez