Održana vježba Civilne zaštite “Poplava u gradu Mursko Središće”

Na lokaciji „Lučice“ na šetnici uz rijeku Muru, u subota 29. lipnja 2019. godine s početkom u 16:00 sati održana je vježba Civilne zaštite po nazivom „POPLAVA 2019“.

U vježbi su sudjelovali gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, Stožar civilne zaštite Grada Mursko Središće, Postrojba i povjerenik civilne zaštite Grada Mursko Središće, operativne snage sustava civilne zaštite i žurne službe, Služba civilne zaštite Čakovec, Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, DVD Mursko Središće, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec – Ispostava Mursko Središće, HGSS stanica Čakovec te MUP Policijska postaja Mursko Središće.

Cilj provođenja opće vježbe bio je osigurati djelotvornu primjenu planova i protokola djelovanja, uskladiti djelovanje svih subjekata odgovornih za provođenje mjera obrane od poplava, provjeriti opći stupanj pripravnosti svih ili pojedinih subjekata u pogledu primjene mjera i postupaka odnosno ispravnosti i primjerenosti uređaja i opreme namijenjene za obranu od poplave, zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva.

Nakon dojave da se očekuje nailazak velikog vodenog vala rijeke Mure na intervenciju izlaze vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društava Mursko Središće. Dolaskom do šetnice vatrogasci formiraju «ljudski lanac» za transport vreća i kreću sa izradom zečjih nasipa kako bi se spriječio prodor vode u sam centar grada.

Zečji nasip je provizorni nasip od vreća punjenih pijeskom, kojim se nastoji spriječiti prodor poplavnih voda kada je razina vode neočekivano visoka. Njihova je zadaća da privremeno zaštititi manje lokacije ili pojedine objekte. Sama izrada nasipa sastoji se od slaganja vreća jedne do druge i većinom do 3 reda visine, što će vatrogasni u vježbi i učiniti.

Za prijevoz vatrogasaca koristit će kombi vozila, a za dopremu vreća sa pijeskom koristit će brodica za spašavanje.

Prilikom izgradnje zečjeg nasipa, u rijeku Muru padaju dvije osobe koje nekontrolirano plutaju površinom rijeke. Nakon dojave Centra 112, u akciju spašavanja za unesrećenim osobama, u motornom čamcu, kreće jedan tim spašavatelja koji je osposobljen za spašavanje na divljim vodama i poplavnim područjima.

Tim spašavatelja na vodi čine:

  • voditelj brodice koji upravlja aluminijskim čamcem duljine 590 cm s motornim pogonom od 30 hp
  • dva spašavatelja na vodi s međunarodnom licencom za spašavanje na divljim vodama i poplavnim područjima engleske organizacije R3 International.

Spašavatelji su odjeveni u specijalna suha odijela, prsluke za plivanje (u svakom od kojih se nalazi osnovni komplet za izradu raznih sistema za spašavanje na vodi), kacigu dizajniranu za spašavanje na vodi i torbicu s plutajućim užetom. Nakon što su spašavatelji uočili unesrećene, oprezno dolaze do njih te ih vade u čamac.

Prilikom osnovnog medicinskog pregleda, utvrđeno je da je jedna od unesrećenih osoba pothlađena, dok druga ne daje znakove života. Pothlađenu osobu se umata u astro foliju koja zadržava temperaturu,  dok se osobu koja ne daje znakove života, uz masažu srca i upuhivanjem zraka, transportira do mjesta gdje će ju preuzeti Zavod za hitnu medicinu.

HGSS predaje hitnoj medicinskoj pomoći dva pacijenta : Jedan pacijent je lakše ozlijeđeni kojeg odmah HMP predaje Crvenom križu na daljnje zbrinjavanje, dok je HGSS započeo oživljavanje drugog pacijenta kompresijama srca i umjetnim disanjem do predaje ekipi HMP Tim1. Ekipa HMP Tim1 preuzima pacijenta, otvara mu se dišni put zabacivanjem glave provjerava disanje i puls,puls i disanje su odsutni. Nastavljaju se kompresije srca. Postavlja se monitoring vitalnih funkcija na pacijenta i na monitoru defibrilatora se dijagnosticira ritam srca VF (ventrikularna fibrilacija-ritam srca koji zahtjeva defibrilaciju) na pacijentu se izvodi defibrilacija i nastavlja  se s kompresijama srca sljedeće 2 minute. Dišni put se osigurava endotrahealnom intubacijom, preko koje se pacijentu osigurava disanje uz pomoć transportnog respiratora.  Postavlja se trajni monitoring srca.  ..prošle su 2 minute i … Opet se radi provjera ritma, na monitoru se prikazuje  VF(ventrikularna fibrilacija) pacijent se ponovno defibrilira i nakon toga pacijent ulazi u sinus ritam srca- normalan ritam srca. Postavlja se venski put te mu se daje infuzija 500 ml fiziološke otopine.Pripremi se za transport. Stavlja se u vozilo HMP i kreće se s pacijentom u Županijsku bolnicu Čakovec.

Vježba je uspješno odrađena sukladno planiranim aktivnostima i u vremenski zadanim rokovima te je Grad Mursko Središće obranjen od poplave.

Nako završetka same vježbe u Multimedijsoj dvorani Centra za kulturu „Rudar“ Mursko Središće provedena je inicijalna analiza i ocjena vježbe. Analiza vježbe pokazala je da su svi sudionici vježbe osposobljeni reagirati na izvanredne događaje.

(tekst i foto: GMS)