Održana Osnivačka skupština Vatrogasne zajednice općine Štrigova

Temeljem Zakona o vatrogastvu svaka općina koja na svojem području ima više od dva DVD-a mora osnovati svoju VZO. Temeljem toga Osnivačka Skupština VZO Štrigova održana je u subotu, 16.12.2023., u Domu kulture Štrigova.

Na Osnivačkoj Skupštini prisustvovali su: načelnik općine Štrigova Stanislav Rebernik, predsjednik  VZMŽ Mario Medved, te predstavnici DVD-a općine Štrigova: iz DVD-a Robadje: Timotej Kocen,  Boris Zorec i Mladen Novak, iz DVD-a Stanetinec: Antonio Jambrović i Zoran Pufek, iz DVD-a  Železna Gora: Alen Kovačić, Mario Posedi i Velimir Slokan, iz DVD-a Štrigova: Ilja Novak, Aleksandar Karlovčec i Željko Jakopić.

Izabrano je radno predsjedništvo Skupštine: Aleksandar Karlovčec za predsjednika, Alen Kovačić i   Zoran Pufek za ovjerovitelja zapisnika, a Mladen Novak za zapisničara.

Donesena je odluka o osnivanju Udruge, kao i odluka o usvajanju Statuta udruge prihvaćenog od strane Županije i VZMŽ. Po Statutu osoba ovlaštena za zastupanje udruge je njezin predsjednik.

Izglasano je da Skupštinu VZO Štrigova sačinjava 13 članova i to 4 člana iz DVD-a Štrigova (Aleksandar Karlovčec, Jerko Pfeifer, Ilja Novak i Željko Jakopić), 3 člana iz DVD-a Železna Gora (Alen Kovačić, Mario Posedi i Siniša Novak), 3 člana iz DVD-a Stanetinec (Zoran Pufek, Karlo Škrobar i Antonio Jambrović) i   3 člana iz DVD-a Robadje (Timotej Kocen, Simon Krajačić i Mladen Novak).

Iz članova Skupštine izabran je Upravni odbor VZO Štrigova koji ima 9 članova. Za predsjednika VZO Štrigova izabran je Aleksandar Karlovčec, za zamjenika predsjednika     Alen Kovačić, za tajnika Mladen Novak, a za članove Jerko Pfeifer, Ilja Novak, Simon Krajačić, Zoran Pufek, Karlo Škrobar i Mario Posedi.

Usvojen je plan rada za 2024. godinu i donesena je odluka o pokretanju postupka za upis udruge u Registar udruga.

Također je izabran i Nadzorni odbor VZO Štrigova kojeg sačinjavaju: Dušan Preiner – predsjednik, a za članove Velimir Slokan i Boris Zorec.

Tajnik VZO Štrigova:

Mladen Novak, mag.ing.agr.