ODRŽANA EDUKACIJA UDRUGA O NOVOM ZAKONU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU

Grad Mursko Središće u suradnji s Autonomni centrom “ACT”  u srijedu 16.09.2015.g. u prostorijama DVD-a Mursko Središće organizirao edukciju za udruge s područja grada na temu “Novi normativni i regulatorni okvir za rad udruga i neprofitnih organizacija”. Sudionici edukacije dobili su uvid u novi normativni i regulatorni okvir za rad i djelovanje udruga, točnije upoznati su sa novim Zakonom o udrugama koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine.

Osim Zakona o udrugama, prezentiran je i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji je stupio na snagu 01.01.2015. godine. Paralelno sa spomenutim zakonima, predstavljena je i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Na početku edukacije gradonačelnik Dražen Srpak pozdravio je članove udruga, te ukratko upoznao sudionike edukacije  što novi Zakoni i Uredba znače za grad i koje obveze grad dobiva novim zakonima. Na edukciju se odazvalo 30 – tak udruga.

(Dolores Vrtarić)

unnamed (3)

unnamed

unnamed (2)