Održan sastanak sa predstavnicima udruga na temu Javne potpore koju tradicionalno raspisuje Općina Sveti Martin na Muri

U Skelarskoj kući u Svetom Martinu na Muri, u četvrtak 3. veljače 2022. godine održan je sastanak s predstavnicima svetomartinskih udruga na temu objave Javne potpore za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro  koje provode udruge na području Općine Sveti Martin na Muri.  Prisutne je pozdravio načelnik Martin Srša uz obrazloženje kolika su sredstva osigurana u Proračunu Općine za predmetni natječaj te naglasio općenito vrlo dobru suradnju sa udrugama. Pročelnica JUO Općine Sveti Martin na Muri – Vlatka Županec pojasnila je  sam postupak prijave i detalje natječajne dokumentacije, dok je direktor Ureda Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri – David Novinščak, pojasnio planirani program Turističke zajednice i okvirni kalendar manifestacija za 2022. godinu.

Udruge su bogatstvo i ponos Općine Sveti Martin na Muri, a samo zajedničkom sinergijom svih dionika moguć je daljnji razvoj kompletne destinacije Sveti Martin na Muri. Važno je napomenuti da su svim društvima i udrugama isplaćena financijska sredstva prema njihovom obimu aktivnosti, a isto tako naglašena je i dobra suradnja s vjerskom zajednicom te velečasnim Mladenom Gorupićem na raznim projektima i manifestacijama, istaknuo je načelnik Martin Srša.

David Novinščak, mag. oec.

TZ Sveti Martin na Muri