Održan pripremni sastanak na temu: „Vježba evakuacije i spašavanja na skeli Fusek – „POPLAVA 2024.“

U svrhu priprema za odvijanje vježbe civilne zaštite, u ČETVRTAK 23.05.2024. godine na skeli Fusek održan je pripremi sastanak na kojem je definiran način odvijana vježbe te zadaće koje je potrebno obaviti u pripremnom razdoblju.

Sastanku su prisustvovali Mladen Kanižaj zapovjednik JVP-a Čakovec, Rajko Bogdan načelnik Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće, Ladislav Soke predstavnik Službe civilne zaštite Čakovec, Miodrag Novosel dopročelnik HGSS stanice Čakovec, predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, predstavnik Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije – ispostave Mursko Središće, predstavnici policijske postaje Mursko Središće, ravnatelj Ustanove „Defensor“ te članovi stožera civilne zaštite Mursko Središće

Vježba evakuacije i spašavanja na skeli Fusek – POPLAVA 2024.

održat će se 31. svibnja 2024. godine s početkom u 17,00 sati.

 

Cilj vježbe je uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite te drugih sudionika u sustavu civilne zaštite, podizanje spremnosti, obučenosti, opremljenosti i koordinacije sustava civilne zaštite u slučaju većih intervencija.

SCENARIJ VJEŽBE

Dana 31. svibnja 2024.  godine u 17,00 sati došlo je do zaustavljanja skele na rijeci Muri na lokaciji „Fusek“ zbog puknuća čeličnog užeta. Upravljač skelom /skelar/ o tom događaju obavještava Službu civilne zaštite Čakovec – Centar 112 i zaustavlja skelu bacanjem sidra u rijeku Muru.

Centar 112  obavještava – uzbunjuje operativne snage sustava civilne zaštite i žurne službe.

Na „skeli Fusek“ se u trenutku zaustavljanja na rijeci Muri nalazi 12 osoba. Prilikom puknuća čeličnog užeta dolazi do ozlijede glave jedne osobe.

Na lokaciju „Fusek“ dolaze djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova – Policijska postaja Mursko Središće, Vatrogasci DVD-a Mursko Središće koji skelu osiguravaju čeličnim užetom, vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, Hrvatska gorska služba spašavanja stanica Čakovec, Zavod za hitnu medicinu – Ispostava Mursko Središće i Gradsko društvo crvenog križa Čakovec.

Pripadnici HGSS-a – Stanica Čakovec uz pomoć vatrogasaca DVD-a  Mursko Središće vrše evakuaciju osoba, ronioci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec osiguravaju evakuaciju.

Prilikom evakuacije dolazi do pada jedne osobe u vodu te je ronioci JVP Čakovec izvlače i dopremaju do desne obale rijeke Mure i predaju djelatnicima ZZHMMŽ – Ispostava Mursko Središće.

Medicinsku trijažu evakuiranih osobe vrše djelatnici  Zavoda  za hitnu medicinu Međimurske županije – ispostava Mursko Središće. Lakše ozlijeđene zbrinjavaju pripadnici GDCK  Čakovec a teže ozlijeđenu osobu vozilo HMS odvozi na zbrinjavanje u Opću bolnicu Čakovec.

Pripadnici vatrogasne postrojbe  dovlače skelu čeličnim užetom /vitlom/ do desne obale Mure  –  „pristanište“ skele na lokaciji „Fusek“.

Dođite u petak, 31.05.2024. na skelu Fusek i doznajte koliko smo spremni za krizne situacije!

  (Grad Mursko Središće)