Edukaciju je provodila socijalna radnica Krasanka Glamuzina, a sudjelovali su liječnici opće medicine, specijalisti neurologije, psiholozi i njegovatelji koji će raditi s korisnicima Dnevnog boravka u sklopu projekta „Pruži ruku“.

Profesionalnim pristupom i brigom za osobe koje boluju od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, nastoji se spriječiti njihova prerana institucionalizacija. Glavni čimbenik u pružanju i kvaliteti skrbi za osobe s Alzheimerovom demencijom čini kvalitetna njegovateljska skrb koja će se u sklopu projekta pružati korisnicima.

Kako je svaki čovjek pojedinac za sebe tako je svaki oboljeli individualan na svoj način, svaka osoba je drugačija i svatko ima različitu priču te je cilj edukacije bio stručnjacima jačati njihove kapacitete kako bi na što kvalitetniji način pružali prijeko potrebne usluge oboljelima.

U sklopu Dnevnog boravka osigurat će se usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, organizacija aktivnosti provođenja slobodnog vremena, boravka i prehrane, brige o zdravlju i njege za 30 oboljelih osoba.

Nositelj projekta „Pruži ruku“ je Međimurska županija, vrijednog 1.499.863,86 kuna koji je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda, a sa svojim radom Dnevni boravak kreće u ponedjeljak 16. kolovoza, kada će biti uspostavljen i Call centar dostupan široj javnosti te će ista moći kontaktirati besplatan info telefon na 0800 5889 vezano uz sva pitanja o Alzheimerovoj demenciji ili o drugim demencijama. Na besplatan info telefon javljat će se socijalna radnica koja će raditi u sklopu Dnevnog boravka.

Možda ne znamo kako bismo trebali komunicirati s osobama koje boluju od demencije – ali možemo naučiti!

(UO za poslove župana)