Obiteljski centar Čakovec organizira interaktivno predavanje za učenike sedmih razreda o ljudskim pravima

Podružnica Obiteljski centar Čakovec u Osnovnoj školi Orehovica organizira interaktivno predavanje za učenike sedmih razreda na temu:

LJUDSKA PRAVA – SVI SMO MI RAZLIČITI,

ALI ZASLUŽUJEMO JEDNAKA PRAVA

Predavanjem/radionicom želi se potaknuti djecu na razmišljanje što su to ljudska prava, koja su, te kako ih ostvariti te razvijati socijalne vještine priznavanja i prihvaćanja različitosti, uspostavljanja ravnopravnih i pozitivnih odnosa s drugima te prihvaćanja odgovornosti).

 

Također, njome se želi obilježiti i Međunarodni dan ljudskih prava (10. prosinca), odnosno dan kada je potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima 1948. godine. To je prvi međunarodni dokument koji u 30-ak članaka sustavno nabraja i definira sva do tada prepoznata ljudska prava te naglašava da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima; ona su obdarena razumom i sviješću pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva; da svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost, te da svi imaju pravo na jednaku zaštitu od bilo kojeg oblika diskriminacije kojim se krši Deklaracija, kao i od svakog poticanja na takvu diskriminaciju.

 

Nakon kratkog predavanja slijedit će radionica kojoj je cilj razviti toleranciju kod učenika i na taj način ih pripremiti za razne životne situacije u kojim će se susretati i surađivati s različitim ljudima. Djecu treba senzibilizirati i potaknuti empatiju prema marginaliziranim socijalnim skupinama te ih naučiti kako su svi ljudi jednako vrijedni, odnosno da druge cijene prema njihovim osobinama, mogućnostima i postignućima, a ne prema materijalnim ili vizualnim pokazateljima

Predavanje i radionica održat će se u petak, 8. 12. 2017. godine,

s početkom u 11,00 sati u prostorijama Osnovne škole Orehovica.

 

Predavanje i radionicu održat će stručne djelatnice Centra za socijalnu skrb Čakovec, tj. Obiteljskog centra Međimurske županije, u suradnji s Koordinacijom za  ljudska prava Međimurske županije i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Međimurske županije.

PREDSTOJNICA PODRUŽNICE

Lidija Vinković, dipl. soc. radnica