Obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa

15. listopada obilježava se Međunarodni dan bijelog štapa. Tom prigodom osvrnula bih se na strateške prioritete odnosno izazove slijepih osoba u Republici Hrvatskoj. Osobito se to odnosi na važnost kvalitetne primjene i provede Zakona o osobnoj asistenciji, donošenja Zakona o inkluzivnom dodatku te pitanja pristupačnosti kao temeljnog prava svake osobe s invaliditetom.

Zakon o osobnoj asistenciji stupio je na snagu 1. srpnja 2023. godine. Ovim Zakonom osobama s invaliditetom po prvi put je omogućeno da usluga osobne asistencije bude sustavna i da je njihovo pravo. Osobna asistencija, odnosno usluga videćeg pratitelja, najvažnija je socijalna usluga koja se trenutno pruža osobama s oštećenjem vida u Hrvatskoj.  Sustavno osigurana usluga videćeg pratitelja svim osobama s oštećenjem vida sukladno njihovim individualnim potrebama, omogućava samostalniji, kvalitetniji i sadržajniji život te njihovo lakše uključivanje u život zajednice.  Usluga videćeg pratitelja mora osigurati kontinuiranu, kvalitetnu, ujednačenu i učinkovitu uslugu slijepim osobama.

Zakon o inkluzivnom dodatku u primjeni bi trebao biti od 1. ožujka 2024. godine. Donošenje ovog Zakona ključno je za izjednačavanje mogućnosti, socijalno uključivanje i dostojanstven život osoba s invaliditetom. Ovim Zakonom osigurano je ujednačavanje prava temeljem utvrđene razine težine oštećenja odnosno preostalih sposobnosti temeljem Uredbe o metodologijama vještačenja.

Osiguranje pristupačnosti okoline preduvjet je ravnopravnog i sigurnog sudjelovanja osoba s oštećenjem vida u društvu. Sukladno brojnim međunarodnim dokumentima, Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom te Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, Hrvatska se obvezala voditi brigu o svojim građanima s invaliditetom. U posljednjih nekoliko godina svjedočimo pozitivnim pomacima i povećanju broja zainteresiranih dionika za kvalitetnim rješenjima u polju pristupačnosti okoline za slijepe i slabovidne osobe.

PREDSJEDNICA UDRUGE

Marija Ciglar