Nastava na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu počinje 01. listopada 2020. godine sukladno Odluci o nastavnom kalendaru

Neovisno o epidemiološkoj situaciji uopće ne dovodimo u pitanje da će nastava početi kako je i planirano jer smo već sada spremni za nekoliko mogućih scenarija. Prema našim projekcijama, najprihvatljiviji nam je tzv. hibridni model nastave, odnosno, veći dio predavanja će se izvoditi na daljinu, a seminari, vježbe i ispiti u fizičkom obliku. Kontaktna nastava će se izvoditi u malim grupama, u onim oblicima nastave u kojima je to nužno s obzirom na materiju koju studenti trebaju usvojiti. Naravno, inzistirat će se na pravilnom provođenju ne samo obvezatnih nego i preporučenih epidemioloških mjera, jer nam je ipak zdravlje studenata i zaposlenika na prvom mjestu. Olakotna okolnost u ovoj situaciji je moderni i dobro opremljen prostor Veleučilišta, kao i činjenica da nismo velika institucija. Želimo naglasiti da su svi nastavnici i ostalo osoblje u prošlom semestru izvrsno odgovorili na takav vid nastave i izvrsno su se snašli u ovima, dosad neviđenim situacijama. S druge strane, provodeći anketiranje među studentima, i oni su bili zadovoljni kako je online nastava provedena.

Ispiti i kolokviji će se nastojati provoditi u fizičkom obliku jer je takav oblik provjere znanja najpogodniji zbog više stvari: objektivnosti prilikom procjene znanja koje student iznosi, pravednosti pri donošenju konačne ocjene i naravno zbog neposrednog kontakta koji se sastoji u poticaju i pomaganju nastavnika da svaki student pokaže svoje najbolje znanje. Točan broj studenata ćemo znati nakon upisa, a očekujemo da bi se ukupan broj studenata kretao oko 800 na svim godinama. Veleučilište ima trenutno 40 zaposlenika, od toga 23 u nastavi, te oko 60-tak vanjskih suradnika u nastavi.

Pravo na subvencionirani smještaj u Studentskom domu Čakovec ostvarilo je 36 studenata. Brucoši useljavaju 01. listopada, a studenti viših godina ostvaruju pravo na smještaj od 01. rujna, te isto pravo nekolicina studenata već koristi. Smještaj u Studentskom domu Čakovec je organiziran sukladno Uputama za rad studentskih domova s obzirom na epidemiju Covid-19 u akademskoj godini 2020./2021.,  objavljenih od strane Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U Studentskom domu Čakovec osigurani su uvjeti propisani od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (organizirana je dezinfekcija ruku i obuće,

na snazi je zabrana okupljanja i posjeta u studentskom domu, osigurana je soba za kratkotrajnu izolaciju, propisane su procedure za mjerenje temperature, procedure za povratak u studentski dom nakon izbivanja, procedure za boravak u domu, procedure za pojačanu higijenu prostora te osobnu higijenu, procedure u slučaju pojave simptoma itd.). Raspored studenata po sobama napravljen je na način da sobu dijele studenti koji zajedno pohađaju nastavu. Sobe u Studentskom domu Čakovec su jednokrevetne i dvokrevetne. Dvokrevetne sobe prostorno zadovoljavaju kriterij fizičke distance od 1,5 metra. Zgrada Studentskog doma ima 20-tak sanitarnih čvorova tako da svaku pojedinačnu kupaonicu odnosno wc dijeli maksimalno 3 korisnika smještaja. Zajedničke prostorije biti će za vrijeme trajanja epidemije zatvorene, a nužne će se koristiti uz poštovanje protuepidemijskih mjera.

doc.dr.sc. Igor Klopotan

dekan Međimurskog veleučilišta u Čakovcu