Na MEV-u održana radionica o EU fondovima

Međimursko veleučilište u Čakovcu uspješno u prijavi i provođenju projekata

U Centru održivog razvoja Međimurskog veleučilišta u Čakovcu u četvrtak je održana radionica o pripremi projekata financiranih iz EU fondova. Dodatno je to obrazovanje djelatnika ove međimurske obrazovane i znanstvene ustanove, koja se već može pohvaliti uspješnom realizacijom europskih projekata.

– Organizirali smo radionicu o EU fondovima kako bismo se pripremili za novo financijsko razdoblje. Do sada smo bili uspješni u prijavi i provođenju projekata. Tako smo proveli dva velika i značajna projekta za Međimursko veleučilište, grad Čakovec i Međimursku županiju. To su „Centar održivog razvoja“, u kojem smo i održali sada ovu radionicu, te „Living Castles“ – naglasio je dekan MEV-a doc. dr. sc. Igor Klopotan.

S ciljem osiguravanja daljnjih preduvjeta za razvoj veleučilišta kao predvodnika visokog obrazovanja i istraživanja u Međimurju, za nešto manje od 12 milijuna kuna obnovljena je i opremljena zgrada „Centra održivog razvoja“, od čega je 10,8 milijuna kuna financirano iz EU fondova, a više od milijun kuna vlastitih sredstava.

U središtu projekta „Living Castles“, vrijednog 1,5 milijuna eura, u kojem sudjeluju partneri iz Hrvatske i Slovenije, bilo je očuvanje i vrednovanje ljetnikovaca i dvoraca kroz razvoj zajedničke prekogranične turističke ponude te integraciju inovativnih aktivnosti očuvanja i predstavljanja baštine.

Radionicu za djelatnike MEV-a održala je Sandra Majsan iz REDEA-e, koja je naglasila da je cilj radionice bio približiti proces pripreme projektnih prijedloga, od ideje do pripreme prijavnog obrasca koji se šalje na evaluaciju te sve faze koje slijede da se projekt kvalitetno pripremi.

Napomenula je da su načelno poznata područja koja će biti financirana iz EU-a.

– Odnosi se to na digitalno i na zeleno, bilo koji proces koji osigurava digitalizaciju poslovanja, poslovnih procesa, jačanje kapaciteta iz tih područja, soft projekti koji se odnose na jačanje zaposlenika, bilo vezano uz nove metode učenja, prijenosa znanja, a naglasak je na STEM području. Prilika će biti puno – kazala je Majsan.

Vox media d.o.o.
za marketing i komunikaciju
Varaždin